Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Knivsta

Rapport från Kommunfullmäktige 24 januari 2018

ung skatare
Här följer en rapport från Knivsta kommunfullmäktige den 24 januari 2018 Polisen informerar om färre brott i Knivsta Fullmäktigemötet inleddes med att polisen Örjan Brodin informerade om polisens arbete i Knivsta. För närvarande finns ingen områdespolis i kommunen. Polis finns på plats på kontoret i Knivsta på onsdagar mellan 14.00 och 17.00. Brottsstatistiken för Knivsta visar på en vikande trend, alltså att totalt färre brott begås än tidigare år. Polisen riktar främst in sig på brottsförebyggande verksamhet med inriktning mot ungdomar. Brodin underströk att kommunen bör prioritera en samordnare (SSPF-individ) för att avlasta socialen, rektorer med flera. Polisen ville även...

Rapport från extra Kommunfullmäktige den 13 december

Årets sista Kommunfullmäktigemöte den 13 december startade med att ett Luciatåg från Katedralskolan kom och sjöng vackra sånger i stämmor för ledamöter, ersättare och den välfyllda läktaren med intresserade Knivstabor. Dagordningen var kort men diskussionerna var många och åsikterna oftast delade. På framför allt Översiktsplan 2017 som Avtal om utbyggnad och fyra spår fanns flera yrkanden. Skönt att det sista ärendet fick enhälligt bifall så att elever och medarbetare på Margarthaskolan efter många års väntan nu kommer att få bygga sina nya lokaler. Dagvattenstrategi Vänsterpartiet ser med glädje att detta viktiga dokument nu antagits i kommunfullmäktige. Här nämns nu bland...

Ny översiktsplan antagen i KF med stor majoritet.

cykling
Inledningsanförande på KF den 13 december när Översiktsplan 2017 debatterades. Vänsterpartiet ställer sig bakom förslag till Översiktsplan 2017 och yrkar bifall till KS förslag till beslut, med följande tillägg: Vi vill börja med att tacka alla medborgare som på ett konstruktivt och engagerat sätt medverkat till att förbättra det ursprungliga förslaget. Många av Vänsterpartiet synpunkter har också fått gehör som skyddande och utvecklande av parker och grönområden samt utbyggnad av gång och cykelvägar. Men några saker kom inte riktigt så långt fram som vi önskat. Befolkningsökning Vänsterpartiet har under hela processen önskat en tydligare skrivning om vilket alternativ för befolkningsökningen...

Hyresrätter tågstation i Alsike och bättre kollektivtrafik i Knivstas avtal med staten

Tåg på Knivsta station
Inledningsanförande i kommunfullmäktiges debatt om Avtal om större exploateringar i Knivsta och Alsike tätorter. Vänsterpartiet ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag till beslut. Staten åtar sig att bygga fyra spår genom kommunen och tågstation i Alsike. Vänsterpartiet har länge velat se att staten tar ansvar för utbyggnad av järnvägen genom vår kommun, inklusive stationsläge i Alsike. Redan innan Reinfeldt blev satsminister hade vi en finansiering av station i Alsike, men kommunledningen tackade nej. Skulle vi säga nej nu ger det större konsekvenser än förra gången vi sköt stationen i Alsike på framtiden. Kommunens pendlare behöver stationen och de fyra spåren nu....

Rapport från Kommunfullmäktige den 29 november

Christer och Malin på KF
Dagens fullmäktigemöte började med att Kommunstyrelsens ordförande meddelade att frågan om ny översiktsplan, samt frågan om avtal med staten om fyra järnvägsspår, ska kommunfullmäktige ta ställning till på ett fullmäktigemöte den 13 december. Det är alltså då som de stora frågorna beslutas. Missförstånd gav fria broddar till Knivstas äldre Det rådde en munter och skämtsam stämning på fullmäktigemötet. Rolf Samuelsson från Miljöpartiet ställde fråga om SD:s nyligen lagda motion om utredning av broddar för Knivstabor över 65 år, att använda vid halt väglag. En motion som kopierats från Vänsterpartiet Luleå från 2011. Motionen hade gällt att utreda möjligheten att dela...

Alla får stanna efter lyckosamt samarbete

Kvartetten i SN
Tack vare ett långvarigt organiseringsarbete av Tillsammans för Knivsta kombinerat med en stark opposition i socialnämnden fattade en enig nämnd det positiva beslutet den 16 november 2017. De ensamkommande som bor i Knivsta och under asylprocessen fyller eller skrivs upp till 18 år får stanna i kommunen. Annika Övernäs nyvald ordförande i föreningen 18 plus i Knivsta fick, under en ajournering, inleda mötet med att berätta om det stora engagemanget bland Knivstaborna. Medlemmarna i den nybildade föreningen som har verkat som gode män, värdfamiljer eller både och har tillsammans lovat att ordna boende åt de ungdomar som vill vara kvar i...

Motion: Kommunal koldioxidbudget

rodbena i trunsta träsk
Motion inlämnad till KF den 24 oktober 2017. Författad av Fredrik Rosenbecker Redan är många av den globala temperaturhöjningens effekter över oss. Polarisarna och glaciärerna i bergen smälter. Sjöar och hav värms upp. Djurens förflyttningsmönster ändras. Plantor gror vid nya tider på året. Tundrans permafrost tinar. Sedan temperaturmätningarna startade har 16 av de 17 varmaste åren inträffat efter år 2001. Häftiga regn, värmeböljor och andra extrema väderförhållanden blir allt vanligare. UNHCR beräknar att det till år 2050 kommer att finnas 250 – 1 000 miljoner klimatflyktingar i världen. Allvaret i den situation vi som samlad mänsklighet står inför kan inte...

Kort rapport från KF den 24 oktober 2017

Christer och Malin på KF
Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober inleddes med en utbildning om nya kommunallagen och den nya personuppgiftslagen, för alla med parlamentariska uppdrag i kommunen. Därefter berättade kommunalrådet Klas Bergström (M) om kommunens besvärliga ekonomi. Prognosen pekar på ett underskott på ca 20 miljoner. Fråga om barngruppernas storlek På en fråga från Christer Johansson (V) till Björn-Ove Björk (KD) om vallöftet med en minskning av Knivstas barngrupper med två barn per avdelning kommer uppnås blev svaret svävande. I budget 2018 har medlen till förskolan stannat av och svaret från Björn-Ove var att på de privata förskolorna ser målet med två färre barn...

Synpunkter på förslag till ÖP

lekpark
Här följer Vänsterpartiets synpunkter på utställningshandling av Översiktsplan 2035 Som fler sagt borde det antagna dokumentet heta: Översiktsplan 2017. Därmed vill vi från Vänsterpartiet börja med att visa vår uppskattning för de förbättringar som gjorts av planen utifrån de synpunkter som kom in under samrådet. Men vi har några saker kvar som vi nu redovisar. En del som vi sagt tidigare och något som kan vara nytt. På ett övergripande plan hade vi gärna sett mer skrivningar om social och ekologisk hållbarhet. Barnperspektivet och vikten av naturnära områden nämns på en del ställen men borde kunna få större och tydligare...

Ansökan om Fair Trade City – diplomering

Cirkel K Fair Trade
Vänsterpartiet lämnar följande yttrande angående KS majoritets förslag till beslut om att avslå motionen: Ansökan om Fairtrade City – diplomering. Kort om Fairtrade Långa, hårda arbetsdagar och löner som inte går att leva på. Så ser verkligheten ut för många av de hundratals miljoner människor som lever i fattigdom världen över. När du väljer Fairtrade-märkta produkter skapar du möjligheter till förändring och utveckling. • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor. • Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet. • Barnarbete och diskriminering motverkas. • Demokratin och organisationsrätten främjas • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas Fairtrade är en oberoende certifiering...