Särskilt yttrande angående utbyggnad vid Margarethahemmet

Kommunstyrelsen beslutade den 21 augusti att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till Detaljplan för Margarethahemmet. Vänsterpartiet gläds ut en del förbättringar som skett jämfört med tidigare förslag men har ytterligare några synpunkter. Det är tråkigt att ännu en gång konstatera att ett byggprojekt, som den här gången sas vara viktigt för ett antal skolbarn, blivit försenat på grund av överklagan. I stället för att forcera igenom beslut, utan att ledamöter fått möjlighet att läsa in alla handlingar och synpunkter, hade det varit bättre att tagit det lugnare och lyssnat. Nu har kommunen fått en dom att rätta oss efter och...

Grattis till sommarjobbet i Knivsta

Infört på unt.se 26 juni 2017 DEBATT Vi vill se fler sommarjobb till Knivstas ungdomar och kortare arbetstid till kommunens medarbetare, skriver Christer Johansson och Fredrik Rosenbecker. Ännu ett sommarlov har börjat och många är de ungdomar som nu är ute på sitt första jobb och besöker sin första arbetsplats. Men i Knivsta, där framtiden sägs bo, blev fler än hälften av de sökande utan jobb i sommar. Sommaren 2016 blev ett kortvarigt undantag då drygt 60 procent av de Knivstaungdomar som sökte också fick ett sommarjobb. Men då antog kommunfullmäktige en ”vänsterbudget” med ett tydligt skrivet mål om antal sommarjobb....

Mer kultur i Knivsta – låt oss starta med de unga

Denna motion anmäldes till kommunfullmäktige den 14 juni 2017 Kultur är ett ämne vi inte så ofta pratar om i kommunfullmäktige i Knivsta. Det är inte så konstigt. Vi har nämligen ganska ont om kultur i kommunen och därför dyker den sällan upp på agendan. I SKL:s rankning över tätbefolkade kommuner (hur bra kommunerna upplevs vara av invånarna) kom Knivsta på en 17:e plats totalt vilket är ganska bra. Då ska man också veta att parametern ”Kultur” drog ner Knivsta som ett sänke i undersökningen, för där kom vi bland de allra sista av totalt 131 kommuner. Detta bör ändras...

Rapport från budgetfullmäktige

Här kommer en rapport från vårens sista kommunfullmäktige i Knivsta kommun. Den 14 juni 2017. Mötet inleddes med att kommunalrådet Klas Bergström konstaterade att kommunens resultat ser ut att bli lite bättre än på senaste mötet. Det är dock fortfarande ett besvärande minus på slutsiffran. Motion om Vårdserviceteam som en del i integrationen Beslutsärendena började med en motion från (KD). Mötet beslutade att Socialnämnden fick uppmaning att ”utreda förutsättningarna för att inrätta vårdserviceteam inom nämndens ansvarsområde.” Malin Tollbom Kjell från Vänsterpartiet skickade med några synpunkter att vara vaksam på så att detta blir det integrationsprojekt som motionären önskar. ”I motionen...

Sätt de unga i fokus

INSÄNDARE Vänsterpartiets gruppledare Christer Johansson tycker att fokus i nästa års budget borde läggas på de unga i Knivsta. (Sigtunabygden.se 2017.06.07) I vårt förslag till budget vill vi se minst 100 hyresrätter per år, att det införs fria busskort på fritiden till Knivstas ungdomar och halverade avgifter på Kulturskolan. Minskade barngrupper, mer IT i skolorna, utökad elevhälsa och ett utökat samarbete med Uppsala tjejjour har vi också med i budget 2018. I Vänsterpartiets Knivsta är en I vårt förslag till budget vill vi se minst 100 hyresrätter per år, att det införs fria busskort på fritiden till Knivstas ungdomar och...

Vänsterpartiets synpunkter på förslag till ÖP

Vi är glada att se hur stor plats den antagna Trafikstrategin fått under kapitel 7 Utveckling av infrastrukturen. Vänsterpartiet delar helt målet att: ”Den fysiska miljön ska utvecklas så att gång- och cykeltrafiken gynnas och får en högre status, exempelvis genom ett sammanhängande cykelvägnät och tilltalande gestaltning med grönska och belysning” Vänsterpartiet ser även positivt på att det aktivt ska undersökas om nya infartsparkeringar ska anläggas. Vi tror på att underlätta för de som vill växla från bil eller cykel till kollektiv trafik, på sin resa mot arbete, skola eller nöje. Fyra järnvägsspår genom kommunen, tågstation i Alsike, totalt tre...

Röd lördag med arbetsmiljödiskussioner, bad och böcker

Den 27 maj kom sommaren till Knivsta och Vänsterpartiet avslutade våren med årets hittills varmaste Röd Lördag. Flera barnfamiljer stannade till och vann barnböcker i vår bokquiz medan barnen svalkade sig i fontänen på Sågverkstorget. Vi hade även besök av Kommunals representant Agnes Jonsson och det diskuterades arbetsvillkor för kommunens medarbetare. Många av Kommunals medlemmar i Knivsta kommun jobbar ofrivillig deltid och det behövs en strategi för att erbjuda fler heltidstjänster. Dessa heltidstjänster som Vänsterpartiet på sikt vill ska innebära sex timmars arbetsdag. Något som vi motionerat om att få införa på försök på en eller flera arbetsplatser. Våra vänner i...

Tack för alla besök på Knivsta Marknad, vi ses på lördag igen

Vänsterpartiet Knivsta och Ung Vänster tackar alla trevliga marknadsbesökare som valde att besöka vårt tält den 20 maj. Trots att vädret blev lite svalare än utlovat var det gott om Knivstabor och tillresta i alla åldrar som gett sig ut på marknadsgatorna och många valde att stanna till hos oss. Det fikades och svarades på enkäter, några vann böcker andra ville anmäla sig till Ung Vänsters feministiskt självförsvar. En del marknadsbesökare var intresserade av kommunens pågående samråd om framtagande av ny översiktsplan. Vissa imponerades över allt som vi i Vänsterpartiet lyckats få igenom under vår tid i kommunen. Men populärast...

Det är vår tur nu -1 maj 2017 i Uppsala

Många Knivstabor firade arbetarnas högtidsdag 1 maj 2017 genom att delta på Vänsterpartiet Uppsalas evenemang. Under en strålande sol från en klarblå himmel tågade 1 100 vänstersympatisörer ledda av tonerna av Internationalen från Vaksala torg till Slottsbacken. Från tåget hördes slagord som ”Internationell solidaritet, Vi har bara en planet”, ”Pengar till skola och mer personal, Inga vinster till riskkapital” och ”Den som flyr har inget val, Ingen människa är illegal”. Emma Wallrup, länets riksdagsledamot, pratade om behovet av att minska de ökande klyftorna och samtidigt tänka på miljön. Om vikten av att bekämpa rasismen och återskapa värdiga förhållanden på arbetsplatserna...

Välkommen på Röd Lördag 29 april

Vänsterpartiet bjuder åter Knivstabor till Sågverkstorget och ännu en Röd Lördag. Vi ses den 29 april 11.00 – 13.00 och som vanligt bjuder vi på fika och du bestämmer vad du vill prata om.  En aktuell fråga där vi känner oss både glada och stolta handlar om beslutet att bifalla vår och MP:s motion där Gredelby Hagar och Trunsta träsk nu är skyddat som kommunalt naturreservat. Arbetet med den nya översiktsplanen och planerna för utbyggnad i centrala Ängby är andra viktiga frågor som nu är på väg fram för beslut. När och hur Mojjenfrågan kommer att sluta är något som känns...