Staden
2018-10-08
Omfattande bostadsplan saknar trädgård

Omfattande bostadsplan saknar trädgård

Artikel publicerade i UNT den 7 oktober 2018. ALSIKE Upp till 2000 nya bostäder planeras i Alsike. När stadsodlingar ströks från detaljplanen reagerade Vänsterpartiet. Detaljplanen berör den andra utbyggnaden av norra Alsike och ska möjliggöra byggandet av 1500 till 2 000 nya bostäder i olika boendeformer. Området består i dag av öppen ängs- och åkermark vilket ska ersättas av bostadsområden med bland annat ” trädgårdsstadskaraktär”. I Knivsta kommuns ...
Avtackning Avtackning
2018-09-30
Rapport från Knivsta Kommunfullmäktige den 26 september 2018

Rapport från Knivsta Kommunfullmäktige den 26 september 2018

September månads fullmäktige var också mandatperiodens sista fullmäktige. Mötet innehöll ganska få frågor och var odramatiskt. Politiken var nog, i ärlighetens namn, i tanken redan inne och g...
Parkstråket Parkstråket
2018-09-25
Välkommen på Röd Lördag för eftervalsdialog och stöd till Världens Barn

Välkommen på Röd Lördag för eftervalsdialog och stöd till Världens Barn

Välkommen på septembers Röd Lördag med Vänsterpartiet. Den 29 september 11.00 – 13.00 finns vi åter på Sågverkstorget med fika, bössor till insamlingen för Världens barn och beredda a...
2018-09-19
Valresultatet i kommunen nästan klart

Valresultatet i kommunen nästan klart

Valdeltagandet i Knivsta var högt och Vänsterpartiet fick rekordmånga av rösterna. Aldrig tidigare har V fått liknande resultat i något av de tre valen som just nu håller på och blir färdigr...
Röd Lördag 1 september Röd Lördag 1 september
2018-09-07
Den 9 september är startskottet

Den 9 september är startskottet

En mandatperiod är snart slut och på söndag väljs det nya ledamöter i såväl riksdag som kommunfullmäktige. Hur respektive parlament sedan ska kunna styras har det spekulerats vilt om under en ...