bussar
2017-09-06
Inför fri kollektivtrafik för unga

Inför fri kollektivtrafik för unga

Debattinlägg i Knivstabygden den 6 september 2017. Ett år kvar till valet och Vänsterpartiet summerar och tittar framåt. Dagarna innan detta inlägg kom ut i tryck meddelade Vänsterpartiet att de kommit överens med regeringen om fri kollektivtrafik för alla ungdomar på sommarlovet. Sverige har aldrig varit rikare och såväl staten som de stora företagen går som tåget. Även om tåget har slutat gå som det en gång gjorde. För staten går det ekonomiskt bra även...
cykling cykling
2017-09-06
Gång och cykelväg Vassunda – Knivsta

Gång och cykelväg Vassunda – Knivsta

Redan i juni 2008 skrev vi i Vänsterpartiet om behovet av en cykelväg mellan Knivsta och Vassunda. Sedan har vi fortsatt och nu är vi, för Vassundas och andra kommuninvånares skull, mycket glada ...
Röd Lördag 26 augusti Röd Lördag 26 augusti
2017-08-27
Välbesökt Röd Lördag

Välbesökt Röd Lördag

I ett soligt Knivsta hade vi glädjen att möta många trevliga Knivstabor och diskutera ett antal intressanta frågor. Redan innan vi hunnit duka upp fick vi tips på hur vi borde utveckla vår kommu...
Margaretahemmet Margaretahemmet
2017-08-22
Särskilt yttrande angående utbyggnad vid Margarethahemmet

Särskilt yttrande angående utbyggnad vid Margarethahemmet

Kommunstyrelsen beslutade den 21 augusti att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till Detaljplan för Margarethahemmet. Vänsterpartiet gläds ut en del förbättringar som skett jämf...
Fredrik Rosenbecker Fredrik Rosenbecker
2017-06-28
Grattis till sommarjobbet i Knivsta

Grattis till sommarjobbet i Knivsta

Infört på unt.se 26 juni 2017 DEBATT Vi vill se fler sommarjobb till Knivstas ungdomar och kortare arbetstid till kommunens medarbetare, skriver Christer Johansson och Fredrik Rosenbecker. Ännu et...