Okategoriserade

Bara rika får bo i Knivsta

Vänsterpartiet vill att det byggs 20 000 hyresrätter per år i Sverige under tio år – i segregerade områden med villor och bostadsrätter. Knivsta utestänger personer med låga inkomster, och vill nu sälja ut de få hyresrätter som finns, skriver Ilona Szatmari Waldau och Christer Johansson. I Uppsala i dag byggs nästan 2 000 nya bostäder per år. Runt 20 procent av dem är hyresrätter i de kommunala bostadsbolagens regi. I Knivsta har det sen starten som egen kommun byggts mer än hundra nya bostäder – men inte en enda hyresrätt. Trots att nybyggnadstakten är rekordstor finns fortfarande en bostadsbrist...

Tack och ett sommarbrev

Från Vänsterpartiet Knivsta vill vi framföra ett stort tack till eleverna i Margaretaskolans antirasistgrupp. Ett tack för ett bra initiativ, att bjuda in de politiska partierna till föreläsning om rasism i Kupolen den 7 juni. Det var en intressant och lärorik kväll. Avslutningsvis vill vi bifoga ett ”Sommarbrev” från Britta Dalved, en partikamrat från Enköping. God morgon Sverige! "I den mest förföriska av alla årstider är det väldigt lätt att falla i trans och bara se de blommande träden, höra fåglarnas lockande läten och känna doften av nyklippt gräs. I den mest älskade av alla årstider borde inget få störa....

Vänsterpartiets förslag till budget 2007

Fyra år av borgerligt styre har inte gett Knivsta mycket att glädjas över. Tvärtom är det en hel del som blivit sämre. Här presenterar vi vårt förslag till budget för 2007. Knivsta kommun är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Här byggs en hel del bostäder, men ännu inga hyresrätter. Åldersgruppen 20 – 30 år flyttar från Knivsta, bland annat på grund av brist på lägenheter. Majoriteten av de som flyttar till Knivsta kommer med barn och flyttar in i villor. Födelseöverskottet är för tredje året i följd det högsta i hela landet. Antalet äldre i kommunen är...

Björn Jonasson sjöman och fackföreningskämpe

Först ut i presentationen av våra sju fullmäktigekanditer är sjömannen och fackföreningskämpen Björn Jonasson. Björn är sedan hösten 2005 och flytten till Knivsta ny medlem i Vänsterpartiet. Jag har sjöfartsbakgrund och är anställd av Wallenius Marine AB sedan snart 25 år. Sedan millenieskiftet har jag uppdraget att som klubbordförande företräda SEKO-sjöfolks medlemmar som arbetar för Wallenius. Uppdraget gör att jag är sysselsatt på heltid med fackliga frågor. I samband med familjens flytt till Knivsta den 1 augusti 2005 gick jag med i Vänsterpartiet. Fackliga frågor och integrationsfrågor är det som ligger mig varmast om hjärtat. Hurvida kroppen och knoppen ska...

Träffa Vänsterpartiet på kommunens marknader

Den 1 maj åker vi till både Stockholm och Uppsala för att stödja arbetsrätten. Men sedan är vi i Knivsta och kommer den 20 maj att synas på Knivsta Marknad. Den 3 juni finns vi med och slåss om makten i ”Kampen om Mora Stenar” på HusabyMarken. Efter att lämnat Knivsta den 1 maj, för Uppsala, kommer Vänsterpartiet Knivsta att tillsammans med de andra lokala partierna att finnas med på Knivsta Marknad 10.00 – 16.00. Tillsammans med Ung Vänster kommer vi att dela ut information och informera om vår ide om hur Knivsta ska styras i framtiden. Den 3 juni...

Våra fullmäktigekandidater

Tack vare en god medlemstillströmning har vi under våren, trots att flera aktiva medlemmar flyttat, kunnat enas om en stark lista till höstens val. Fyra män och tre kvinnor i åldrar från 18 till över 50, med bred bakgrund, gör att vi går in i valrörelsen med stor optimism. Samtilga kandidater kommer under våren och sommaren att presenteras utförligare på denna webbplats. Men redan nu vill vi presentera listan inför kommunvalet i sin helhet. 1. Christer Johansson, ungdomskonsulent 2. Marika Olofsson, personlig assistent 3. Joakim Boholm Borgudd, studerande 4. Siv Ahlström, boendebiträde 5. Björn Jonasson, båtsman 6. Maria Fornemo, pressinformatör/programmarknadsförare...

Ny styrelse för föreningen

Efter årsmöte och konstituering under mars 2006 valdes det en hel del nya ledamöter till föreningens styrelse. Till ordförande valdes nuvarande gruppledaren Christer Johansson. Under verkasmhetsåret (2005) har flera medlemmar ur styrelsen flyttat från kommunen och en del platser hållits vakanta fram till årsmöttet i mars 2006. Två av de tidigare ledamöterna omvaldes på sina uppdrag och det var kassören Marika Olofsson och revisorn Sören Ericson. Det är naturligtvis glädjande, men än mer glädjande är att antalet medlemmar i föreningen fortsätter att öka för tredje året i rad. Flera av dessa nya medlemmar återfinns nu i den nya styrelsen. Helt...

Välkommen till Vänsterpartiet Knivsta

Vår partiförening, Vänsterpartiet Knivsta bildades inför valet 2002 i den då nybildade kommunen. Under denna, den andra mandatperioden har vi beslutat anta följande plan för vårt arbete. Valplattform för Vänsterpartiet Knivsta De ekonomiska klyftorna i Sverige ökar och därmed orättvisorna och fattigdomen. Vi i Vänsterpartiet vet att det går att förändra den utvecklingen och vill jobba för ett rättvisare samhälle. Det här är Vänsterpartiet Knivstas valplattform inför valet den 17 september 2006. Här talar vi om vad vi vill göra under den kommande mandatperioden. Vänsterpartiet Knivsta vill göra Knivsta till en rättvis kommun där det finns plats för alla. Knivsta...

Internationella kvinnodagen – behövs den?

Den 8 mars uppmärksammas kvinnors villkor, på olika sätt, över hela landet. Behövs kvinnors villkor uppmärksammas i Sverige 2006, i världens mest jämlika land? Ja, anser vi i Vänsterpartiet och vill fortsätta att jobba för att kvinnor i Knivsta och resten av landet ska kunna leva med grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Det största hindret för att kvinnor under trygga former ska kunna delta i det sociala livet och röra sig fritt i samhället är mäns våld. Den första genomförda omfångsundersökningen i landet, om mäns våld mot kvinnor, genomfördes 2001 med titeln Slagen Dam. Där konstateras att 46 % av...

Höjt barnbidrag även till de mest utsatta barnen

Vänsterpartiet har den 25 oktober 2005 lämnat in en motion, till Knivsta kommunfullmäktige, om att det från 1 oktober höjda barnbidraget ska komma alla barn i kommunen tillgodo. Barnbidraget räknas nämligen som inkomst vid uträkning av försörjningsstödet. Det innebär att de mest utsatta barnen går miste om barnbidragshöjningen då den dras från försörjningsstödet och pengarna hamnar istället i kommunens kassa. SKS – nämnden, som har yttrat sig över remissen, beslutade den 19 december 2005 att för okt – dec 2005 ska familjerna få behålla ökningen. Vänsterpartiet tackar för det kloka beslutet! Ett beslut som dock moderaterna reserverade sig emot. När...