Motion om 3-3-systemet

Motion om villkoren inom hämtjänsten skriven av Anne – Marie Morhed i mars 2003. Motion Inom vård och omsorg bedrivs ett slitsamt arbete för att klara service och stöd till äldre och handikappade och samtidigt försöka få de knappa resurserna att räcka till. Till vardagen hör underbemanning, personalomsättning, lågavlöning och hög sjukfrånvaro. Vårdpersonalen leder statistiken över det man kallar ohälsotalen. Vänsterpartiet vill att radikala åtgärder vidtas för att den negativa bryts och föreslår härmed ett konkret sätt att lösa dessa problem. Vi resonerar enligt följande. Ohälsan är ett stort problem för de anställda och den drabbar också omsorgsmottagarna och kommunen/arbetsgivaren....

Valet 2002

Vänsterpartiet Knivsta fick 0,6 % bättre resultat i kommunvalet än i riksdagsvalet. Vid kommunvalet 2002 fick Vänsterpartiet 6,0 % av rösterna vilket gav oss två mandat och två ersättare i kommunfullmäktige. Resultatet i kommunvalet visade på ett bättre resultat än i riksdagsvalet och den procentuellt sett mest "kryssade" politikern i Knivsta var Ann-Marie Morhed med 17,5 % av kryssen.