Möte med Vänsterpartiet Sigtuna

Lördagen den 19 februari träffades medlemmar från partiföreningarna Knivsta och Sigtuna i Knivsta. Det startade med besök på Politikercaféet i Biblioteket och avslutades med lunch och trevlig diskussion hemma hos Jerry och Inka. Besöket inleddes med att vi besökte politikercaféet i biblioteket där vi lyssnade, ställde frågor och deltog i debatten. Hemma hos Jerry och Inka intogs en god lunch och diskuterades nya och gamla frågor. Bland annat pratade vi om skillnaden att sitta i majoritet respektive opposition. En hel del kommunpolitik men också en del om läget i partiet just nu och lite om utomparlamentariskt arbete. Vi lovde att...

Knivsta – Två år som egen kommun

Medan majoriteten med moderaterna i spetsen väntar på att kommunen ”ska få råd” med det ena och det andra utarmas den kommunala verksamheten inom ett flertal områden. De förslag som kommer från bland annat vänsterpartiet röstas ned och snart är Knivsta bara en administratör åt staten utan egna visioner. För drygt två år sedan blev Knivsta egen kommun. Nu skulle det bli mycket bättre för våra ungdomar att bo och leva i Knivsta. Politikerna skulle komma närmare invånarna och det skulle bli mycket lättare att få igenom förändringar. På nyårsafton 2002 firades med champagne och fyrverkerier. Vad har då hänt...

Välkommen till Vänsterpartiet Knivsta

När vänsterpartiet Knivsta bildades och skapade sin politiska plattform hade vi fyra prioriterade fågor som vi 2002 gick till val på. Det var ”det offentliga rummet”, ”sociala frågor”, ”ungdomsfrågor” och ”byggnadsfrågor”. I vår partiförening, Vänsterpartiet Knivsta har vi fyra gyllene frågor som fungerar som vår ledstjärna under mandatperioden. "Det offentliga rummet" Vi värnar om en vacker och säker miljö och vill skapa allmänna ytor och mötesplatser, kanske ett Folkets Hus – om budgeten i framtiden tillåter detta. Under arbete är en grön plan, där vi räknar in faktorer som: omvårdnaden av kulturminnesmärken i Knivsta en satsning på grönområden för rekreation...

Ny gruppledare och ledamot i KS

Christer Johansson efterträder Anne-Marie Morhed som gruppledare och ledamot i KS. På kommunfullmäktige den 9 dec valdes Christer Johansson till ny ledamot i Kommunstyrelsen. Han har också blivit utsedd till gruppledare för Vänsterpartiet i Knivsta. Båda valen är efter Anne-Marie Morhed som på grund av sin arbetssituation tvingats trappa ner på politiska uppdrag i kommunen.

Kommunal kulturskola öppnar dörrar för alla elever i åk 4 – 9.

Avslaget på vår motion om kulturskola i Knivsta vittnar både om majoritetens passivitet och den allt för höga belastningen på SKS – nämnden Den 9 december avslog Knivsta kommunfullmäktige Vänsterpartiets motion om införande av en Kulturskola i Knivsta med motiveringen: ” Förvaltningens uppfattning är att ett sådant projekt kräver en noggrann analys av såväl de ekonomiska som verksamhetsmässiga förutsättningarna. En första hint om dessa kommer att kunna ges då nämnden effektuerar kommunfullmäktiges uppdrag ”att utreda förutsättningarna för att bedriva en musikskola i kommunal eller annan regi.” (Knivsta kommuns budget för 2004) Svarets generella och korta karaktär om avslag talar egentligen...

Anne-Marie Morhed lämnar Vänsterpartiet

Anne-Marie Morhedss utträdesbrev ur Vänsterpartiet Till Vänsterpartiet Knivsta Jag begär härmed mitt utträde ur Västerpartiet i Knivsta. Efter många år som medlem i Uppsala och med många hedrande uppdrag såväl i partiet som i kommunen, senare dito i Knivsta, har jag nu kommit till den punkt när jag inte längre kan företräda Vänsterpartiet. Jag har tillhört dem som kämpat för en bred vänster i politiken, för ett kraftfullt politiskt alternativ som står upp för värden som solidaritet, demokrati och rättvisa. Men Vänsterpartiet har inte lyckats leva upp till sitt ansvar att fullfölja en sådan politik. Det har inte lyckats skapa...

Anne-Marie lämnar Vänsterpartiet

Anne-Marie Morhed offentliggjorde på måndagen sitt beslut att lämna vänsterpartiet i Knivsta. Som orsak anger hon bland annat Lars Ohlys benämning av sig själv som kommunist. Enligt Anne-Marie Morhed är inte vänsterpartiet ett trovärdigt och öppet parti. Hon skriver bland annat att "Bilden har tecknats av ett parti som genom alla år varit inkapabelt att hantera den kommunistiska barlasten." Att Lars Ohly kallar sig kommunist tycker Anne-Marie Morhed visar på att det knappast kommer att vidtagas några åtgärder för att "göra upp med antidemokratiska och förlegade synsätt."

Gemensamma krafter är det mest slagfärdiga!

Olika vägar i politiken leder till olika verkligheter. För att hitta rätt behövs eftertänksam analys av skolan, barnomsorgen och fritidsverksamheten här i Knivsta, snarare än dumdristighet, snabbhet och enkelhet. Sten Arnekrans artikel i Knivstabygden den 11 november, gav mig en känsla av hopp. Det var kul att veta att moderaterna är beredda att införa socialism – eftersom vi delar samma mål, även om vägen dit skiljer sig åt, inte sant! För att hitta rätt behövs eftertänksamhet vid analysen av skolan, barnomsorgen och fritidsverksamheten här i Knivsta, snarare än dumdristighet, snabbhet och enkelhet. Att vi skulle ha samma vision oavsett politiskt...

Morhed överväger att lämna Vänsterpartiet

Vänsterpartiets gruppledare i Knivsta, Anne-Marie Morhed, överväger att lämna partiet. — Lars Ohly bör avgå, säger hon. Den senaste tidens granskning av vänsterpartiet har, enligt Morhed, visat att partiet inte gjort upp med sin historia. I en debattartikel i UNT i veckan skriver hon. "Sanden håller på att rinna ut ur vänsterpartiets timglas". – Det är ett allvarligt läge som uppstått. Partiet är splittrat. Jag kan inte stå upp för vänsterpartiet i dag, säger Anne-Marie Morhed. Hon skulle vilja se en extra partikongress efter en öppen dialog inom partiet och en egen kritisk granskning. Enligt Morhed kan Lars Ohly inte...

Öppet brev till partistyrelsen

Vänsterpartiet i Knivsta har på dagens medlemsmöte beslutat att göra följande uttalande med anledning av den pågående diskussionen om Vänsterpartiet som aktualiserats av TV-programmet Uppdrag granskning.. Till partistyrelsen i Vänsterpartiet   Vänsterpartiet i Knivsta ser med stor oro på hur den pågående diskussionen i partiet – om den inte klaras ut – riskerar att drastiskt decimera partiet. Vänsterpartiets ledning har ett exklusivt ansvar att hantera situationen på ett betydligt klokare sätt än vad som hittills framgått av officiella partiuttalanden.  Det är just nu en ödesfråga för Vänsterpartiet att partiet är tydligt och tar den aktuella kritiken mot partiets oförmåga att...