Okategoriserade

Rätt till heltid, en fråga om rättvisa

Den 25 oktober 2005 motionerade Vänsterpartiet i Knivsta om kommunanställdas rätt till heltid. Mer än en tredjedel av de anställda i kommunen saknar den tygghet och möjlighet till försörjning som en heltidsanställning innebär. Förtroendevalda arbetsgivare har ett särskilt ansvar att skapa arbetsvillkor som ger möjligheter till utveckling, delaktighet och inflytande, löner som det går att försörja sig på och en hållbar arbetsorganisation. I det uppdraget är det avgörande att kommuner arbetar utifrån att alla anställda ska ha rätt till en heltidstjänst och om den anställda önskar arbeta deltid ska hon/han kunna söka tjänstledigt på motsvarande del. Rätt till heltid –...

Höjt barnbidrag också till de mest utsatta barnen!

Vänsterpartiet har den 25 oktober 2005 motionerat om rätt till höjt barnbidrag även till de mest utsatta barnen, de vars vårdnadshavare har rätt till socialbidrag. I dag minskar föräldrarnas försörjningsstöd när barnbidraget höjs. Det betyder att redan utsatta barn inte får del av den ökade välfärden på samma sätt som andra barn. Från och med oktober i år, 2005, höjs barnbidraget för alla barn – utom för barn med föräldrar som lever med försörjningsstöd. Detta kan Vänsterpartiet Knivsta inte acceptera eftersom barnfattigdomen är ett växande problem i Sverige och vi har inga indikationer på att Knivsta ska vara något undantag....

På julfest hos Sigtunavänstern

Söndagen den 4 december träffades lokalföreningarna från Knivsta och Sigtuna i Sigtunavänsterns lokal i Märsta. Äntligen lyckades vi få till vårt andra möte efter träffen i Knivsta i våras. Kamraterna från Sigtuna bjöd in oss från Knivsta på sin julfest och hade dukat med mycket god mat och dryck. Under måltiden utbyttes det en hel del erfarenheter från arbetet med olika lokala politiska uppdrag. Det blev också lite prat inför den stundande valrörelsen och förhoppningar om mer samarbete framöver. När maten var slut och fotografen laddat batterierna i kameran fortsatte kvällen med en hel del historier. Bland annat från livet...

Rätt till arbete – en rättvisefråga

Enligt flera beräkningar finns det i Sverige mer än 1 miljon personer utanför arbetsmarknaden. Det finns olika uppfattningar om varför det är på det viset och det finns också olika lösningar på hur situationen ska förändras. Ett förslag är att sänka ersättningar till de sjuka och arbetslösa vilket Vänsterpartiet Knivsta inte tror är en verksam lösning för att skapa fler jobb. Vinsten för de svenska företagen är i dag större än på mycket länge. Under 2004 gjorde svenska företag en vinst på 304 miljarder kronor. Av dessa fick ägarna dela på 165 miljarder kronor på vilka de betalade minimalt med...

Vänsterpartiet söker Kampanjledare/informationschef

Inför valrörelsen söker Vänsterpartiet en kampanjledare/infochef med ett övergripande ansvar för vänsterpartiets informationsarbete under planeringen och genomförande av partiets valrörelse. Arbetet innebär en samordning av partiets informationsresurser, mediekontakter och viss övrig informationsplanering och materialproduktion. I arbetet ingår många utåtriktade kontakter såväl externt som internt. Kampanjledaren/infochefen har budget- och uppföljningsansvar och arbetsleder anställda inom informationsområdet på partikansliet. Ingår i partikansliets ledningsgrupp. Du ska ha erfarenhet av arbetsområdet gärna i arbetsledande ställning. Du måste ha god organisationsförmåga och periodvis kunna arbeta under hård tidspress. Du ska ha god kännedom om partiets politik. På vänsterpartiets partikansli i Stockholm arbetar ett 30-tal anställda med...

Jobbdebatt blev samtal

Hur blir det med jobben? Den frågan debatterades i går kväll i kulturhuset Kupolen i Knivsta. Riksdagsledamoten Ingrid Burman (v) och Göran Nilsson (m), ordförande i kommunstyrelsen, redovisade olika vägar att gå. Trots affischering, annonser och information på hemsidor lockades bara ett fåtal till arrangemanget. Men det gjorde inte så mycket, tyckte Sören Ericson, en av åhörarna. -Desto mer givande för dem som är här, man blir mer koncentrerad i den lilla formen, sade Sören Ericson. Debatten omdöptes till ett samtal i sällskaplig ton. -Arbetslösheten är rättvisans fiende. Det är i sådana här tider som förslagen om sänkta ersättningar läggs...

Ingrid Burman möter Göran Nilson

Den 11 oktober 19.00 gästar Ingrid Burman, Kupolen i Knivsta som en del i kampanjen Rätt till jobb – Rätt på jobbet. Knivsta kommun har mängder av små företag med 1 – 10 anställda. Den största arbetsgivaren kommunen har drygt 1 200 anställda varav hälften är deltids- eller timanställda. Av de kommunalt anställda är över 80 % kvinnor. Hur är det att jobba i Knivsta kommun? Ingrid Burman möter kommunstyrelsens ordförande Göran Nilsson i en diskussion om arbetssituationen i Knivsta. Välkommen att lyssna och ställ frågor.

Ordförande och sekreterare flyttar

Den 10 september flyttar Jerry Gullstrand och hans sambo Ingrid Lindström från Knivsta för att bosätta sig i Hofors utanför Sandviken. Ett stort avbräck för en liten förening när två aktiva kamrater väljer att flytta från kommunen. Båda var med och startade upp föreningen inför valet 2002 och har varit drivande inom föreningen. Vi från Vänsterpartiet Knivsta önskar våra kamrater lycka till på sin nya boendeort och gratulerar den nya kommunen som får två entusiaster i kommunen.

Allaktivitetshuset behövs nu

Att, som majoriteten, bara sitta och vara en administratör åt staten anser Vänsterpartiet är att svika föreningslivet och kommuninvånarna i Sveriges yngsta kommun, såväl de nyinflyttade som de gamla. Budgetarbetet pågår för fullt bland partierna i Knivsta. Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut den 16 juni. En stor post i 2006 års budget är återbetalning av det underskott som uppstod 2004. Ett underskott som inte hade funnits om fullmäktige 2003 antagit Vänsterpartiets förslag till budget. Majoritetens förslag är, som tidigare år, mycket försiktigt och innehåller inga egentliga satsningar. Tvärtom anser folkpartiet, genom Thomas Malmer och Catarina Winninge, att de nya Knivstaborna...

Kärvt för ungdomar i Knivsta

Med den politik som hittills förts är det kärvt att vara ung i Knivsta kommun. Svåra villkor för föreningslivet, inga kulturavtal med grannkommuner och minimal bemanning på fritidsgården. Knivsta är en av de mest växande kommunerna i landet med en mycket stor del barn och ungdomar. Enligt en av lanstinget 2004 genomförd undersökning, bland elever i årskurs 9, uppger 42 % av flickorna och 25 % av pojkarna i Knivsta att de upplever psykisk ohälsa. De resultaten ligger i linje med tidigare nationella undersökningar om ungdomars trivsel i skolan. En tredjedel av eleverna på Sveriges högstadieskolor vantrivs, en tredjedel trivs...