övrigt

Onödig kostnad och fel begränsning

Christer Johansson / foto Robert Johansson

Christer Johansson

Artikel i UNT den 18 juli 2014

Vänsterpartiet i Knivsta ifrågasätter den moderata kommunledningens hantering av Knivstabostäder AB.

Som UNT tidigare skrivit har kommunalrådet Klas Bergström (M) kallat till ett extra kommunstyrelsesammanträde 11 augusti för att det där ska fattas beslut som ger Knivstabostäder AB i uppdrag att bygga 50 hyreslägenheter per år i tre år, med byggstart så snart som möjligt.

Vänsterpartiet anser att det extra sammanträdet är en onödig kostnad, bland annat därför att fullmäktige så sent som i maj röstade emot ett M-förslag om tillägg i ägardirektiven med innebörden att kommunstyrelse ska godkänna nyproduktion i bolaget.

– Det är glädjande att Knivstabostäden äntligen tillåts bygga nya hyresrätter. Det har vi önskat och föreslagit under en följd av år. Så sent som i våras röstade moderaterna i fullmäktige emot ett sådant förslag, men blev då nedröstade av majoriteten, säger Vänsterpartiets gruppledare i Knivsta, Christer Johansson.

Förutom att kostnaden för det extra styrelsesammanträdet är onödig, anser (V) att det inte ska göras en politisk begränsning av Knivstabostäders nybyggnation:

– Det är enligt Knivstabostäders uppgifter från i höstas en kö på sex år till en ny lägenhet. Vänsterpartiet vill att det kommunala bostadsbolaget ska kunna bygga de lägenheter som behövs för unga och andra som behöver bostad, säger Christer Johansson.

Det är enligt de ägardirektiv för Knivstabostäder som gäller sedan i maj, krävs alltså inte ett godkännande av kommunstyrelsen för att sätta i gång att bygga:

– Formellt är det klart att det inte behövs. Det gör extrakostnaden ännu mera omotiverad, säger Christer Johansson.

Lotta Lille
[email protected]
073-662 11 23

Skriv en kommentar