insändare

Vi vill ha fri kollektivtrafik

Maria, Christer, Tommy, Malin och Jaya

Maria, Christer, Tommy, Malin och Jaya

Debattinlägg i UNT Debatt den 6 juli 2014

När tidningen Focus ändrade sin enkät om bästa kommun att bo i och använde sig av forskning vid formuleringen av frågorna rasade Knivsta från 2:a plats 2012 till 77:e plats 2014. Det är i alla fall bättre än den bottenplacering som Knivsta hamnar i varje gång som KFUM rankar Sveriges ungdomskommuner. Årets placering på 286:e plats är den sämsta på de tre senaste mätningarna.

Sedan Knivsta blev egen kommun har löften om bättre fritidsutbud uttalats från den moderatledda majoriteten. Löften som varje gång svikits. Som ett av skälen har ofta minskning av barngrupper på förskolorna kommit upp. Grupper som fortsatt att öka från en redan hög nivå. Vänsterpartiet väljer att citera moderaterna och uppmanar Knivstaborna att: ”Granska lättvindigt angivna glättiga löften.”

I den budget som Vänsterpartiet håller på och sammanställer, för kommande mandatperiod, finns medel till mindre barngrupper och fler pedagoger. Med en minskning på 0,5 barn per år kommer vårt budgetförslag att ge två barn mindre per grupp 2018.

Dessutom vill vi förbättra fritidsutbudet, även för de barn och unga som inte idrottar. Därför finns finansiering av fler platser och kortare köer till Kulturskolan i vårt budgetförslag. Samt fritidsgård i Alsike och Knivsta Arena vid Hälsohuset. Knivsta är en stor kommun och alla bor inte granne med bästa kompisen eller har ridhuset runt knuten. Därför vill vi göra som Hallstahammar, Avesta och Kiruna och införa fri kollektivtrafik för kommuninvånarna. Vi börjar med barn och unga, de under 20 år.

Sommarjobbet är för många unga första steget in på en tuff arbetsmarknad. För Knivstas unga är det i dag lotten som avgör vilka som får något sommarjobb. Vänsterpartiet vill ge alla Knivstas unga ett första sommarjobb. Ett sommarjobb som ger egna pengar och därmed en större valfrihet.

Vänsterpartiet ser det som självklart att Knivstas unga ska ha större möjligheter att påverka sin uppväxt. I frågor från landstinget och Rädda Barnen är svaren tydliga: Knivstas unga vill vara med och påverka, men vet inte alltid hur. För oss är det viktigt att göra demokratin tillgänglig och få kommunens unga delaktiga. En kommun som är bra för barnen är bra även för vuxna.

Våra förslag är naturligtvis finansierade till varje krona och innehåller mer än vad som nämns här. Just nu behövs en skattehöjning på 35 öre för att klara våra satsningar. Det beloppet kommer med stor sannolikhet att minska med de nya statsbidrag en ny regering kommer att dela ut till Knivsta 2015.

Maria Fornemo, Christer Johansson, Tommy Ljungström, Malin Tollbom och Jaya Montell, alla (V)

Skriv en kommentar