föreningen

Vi minns första världskrigets drabbade

Första världskriget 1915

Första världskriget 1915

Idag den 28 juli är det 100 år sedan Österrike-Ungern, en månad efter skotten i Sarajevo, förklarade Serbien krig. Genom allianser och via stormakternas kolonier drogs världen snart med i ett vansinne som skördade 16 miljoner liv, soldater och civila, 20 miljoner skadade och orsakade ett omåttligt lidande.

Det huvudsakliga motståndet mot kriget kom från vänstern. Fackföreningar och socialistiska rörelser hade före utbrottet deklarerat sitt bestämda motstånd mot kriget, som man menade bara kunde medföra att arbetare dödade varandra i miljontal för överhetens intressen. De fick rätt, men den europeiska generalstrejk som skulle stoppa kriget blev inte av.

Socialistiska ledare för fredsrörelsen fängslades och till och med mördades, som den franske Jean Jaurès. I Sverige fängslades Zeth Höglund, senare Vänsterpartiets första partiledare, i samband med en fredskongress 1916 i Stockholm.

Vi konstaterar att internationell solidaritet och krigsmotstånd var en god idé då och det är en god idé idag.

En bättre värld är möjlig!

Skriv en kommentar