insändare

Bara V kan fälla patriarkatet

Debattinlägg publicerad på unt.se debatt den 22 mars 2018. DEBATT Vänsterpartiet vill ta ytterligare steg mot ett samhälle där kvinnor och män är jämlika. Vi vill förverkliga det till dess att dagens nyfödda gått ut gymnasiet, skriver Rossana Dinamarca och Christer Johansson. Världen över har kvinnor samlats med en röst och vrålat Me Too! Vi har hört vittnesmål om sexuella övergrepp från olika branscher, sektorer, gatan, hemmet begångna av alla sorters män. Nära hundra år efter att kvinnor fick rösträtt i Sverige har det blivit smärtsamt tydligt hur långt vi som samhälle är ifrån jämställdhet. Men det blir också tydligt hur...

Vi vill inte att kostnaderna för politikerarvoden ökar

Insändare i Knivstabygden den 21 mars 2017. Vänsterpartiet vill inte att kommunens kostnader för arvoden till Knivstas politiker ska öka. Ungefär vart fjärde år gör Knivsta kommun en översyn av politikernas arvoden, som betalas ut till de som har uppdrag av olika slag i kommunens nämnder och styrelser med mera. Det är ett tillfälle att se över om något behöver justeras på grund av att förutsättningar förändrats sedan förra översynen. Därför beslutade ett enigt Kommunfullmäktige att tillsätta en beredning med uppdrag att se över gällande reglemente och komma med förslag på förändringar. Målet är att vara klar med det nya ersättningsreglementet...

Förslaget för att stoppa vinstjakten i välfärden överlämnat till riksdagen

Nu lägger Vänsterpartiet och regeringen fram förslaget om vinster i välfärden på riksdagens bord. I dag har propositionen överlämnats till riksdagen. Förslaget om vinstbegränsningar inom välfärden ska säkerställa att skattemedel  avsatta för välfärden används till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre en trygg omsorg – inte till stora vinstuttag. – Lärare, undersköterskor, brukare, elever, alla människor som tar del av vår gemensamma välfärd, blir vinnare på det här förslaget, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson. Samtidigt som vinstjakten ska stoppas ska vi värna valfriheten och mångfalden i välfärden. Seriösa välfärdsverksamheter som återinvesterar i verksamheten kommer att kunna vara kvar....

Rossana Dinamarca till Vänsterpartiet Knivstas årsmöte 22 mars

Vi är stolta att i dag den 8 mars kunna berätta att Vänsterpartiets starkaste feminist, Rossana Dinamarca, besöker vårt årsmöte den 22 mars. Vänsterpartiets feministiska talesperson Rossana kom in i riksdagen 2002 och har varit med och gjort skillnad. Under den gångna mandatperioden har Vänsterpartiet fått igenom en rad förbättringar som framför allt gynnar kvinnor. Partiet har höjt underhållsstödet till ensamstående föräldrar, höjt garantipensionen, ökat rätten till deltidsstämpling och höjt sjuk- och aktivitetsersättning. Vänsterpartiet Knivsta kommer jobba för att fortsätta och utveckla samarbetet med Uppsala tjej- och transjour. Tillsammans med Ung Vänster kommer vi även fortsätta med Feministiskt självförsvar. Vi gläds åt...

Välkommen på Röd Lördag med Vänsterpartiet 24 februari

Lördagen den 24 februari bjuder Vänsterpartiet på kaffe och politik. Vi ses som vanligt 11.00 – 13.00 på Sågverkstorget utanför Willys och det är du som bestämmer ämne på diskussionen. Med tanke på debatten i sociala medier finns en del att välja på. Men du kanske har något helt annat du vill diskutera. För ett år sedan pratades det bland annat om kollektivtrafik, klimatet i sociala media, Lyckträffen och arbetsvillkor. Vi ser fram mot att lyssna på vad du vill diskutera ett år senare. Välkommen. Hoppas vi ses

Tre Uppsalabor toppar Vänsterpartiets riksdagslista

På Uppsaladistriktets valkonferens den 17 februari valdes Emma Wallrup, Ilona Szatmari Waldau och Jonas Karlsson till de tre toppnamnen på Vänsterpartiet Uppsala läns riksdagslista. De tre kandidaterna kompletterar varandra med sina breda kompetenser. Emma som just nu har en riksdagsplats och kämpar för miljöfrågor och feminism. Ilona har erfarenhet från sin långa tid som kommunalråd i Uppsala där hon jobbat med välfärds- och HBTQ-frågor. Jonas har studerat internationella vänsterrörelser på nära håll och har nyligen blivit invald i partistyrelsen. Vägen fram till den slutliga listan har inte varit spikrak. Detta blev det tredje mötet efter att två tidigare konferenser ajournerats....

Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste

På Vänsterpartiets kongress i Karlstad antogs partiets valplattform ”Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste”.  Under tre dagar diskuterades och debatterades flera hundra motioner och på söndag eftermiddag hade vi en färdig valplattform. Innan dess hade delegationen från Uppsala län och alla 225 ombuden, förutom tagit fram valplattformen, fått lyssna på Lise Berg, ordförande från Rädda Barnen, Islands vänsterpartistiska statsminister Katrín Jakobsdóttir, flera olika kulturinslag och fått tillfällen att byta tankar och erfarenheter med partikamrater från hela landet. Kongressen fick dessutom två hälsningar från Fatemeh Khavari – Ung i Sverige och Henrik Malmrot, förbundsordförande Ung Vänster. Valplattformen Vänsterpartiets...

Tack för en trevlig Röd Lördag

Lördagen den 27 januari sken solen från en klarblå himmel över Knivsta och Vänsterpartiets torgmöte Röd Lördag. Om det berodde på solen eller kaffet är inte undersökt, men många trevliga samtal blev det under de två timmarna. Under flera av de numera obligatoriska samtalen om ”Knivsta Centrum” efterlystes fler gröna mötesplatser för barn, pensionärer och allt däremellan. En central park där generationer kan mötas på en picknickfilt, en skatepark eller variationsrik lekplats för de yngsta. Behov av fler pålästa politiker i till exempel regler för naturreservat efterlystes medan någon annan medborgare såg fram mot en spännande valrörelse, med oviss utgång....

Rapport från Kommunfullmäktige 24 januari 2018

Här följer en rapport från Knivsta kommunfullmäktige den 24 januari 2018 Polisen informerar om färre brott i Knivsta Fullmäktigemötet inleddes med att polisen Örjan Brodin informerade om polisens arbete i Knivsta. För närvarande finns ingen områdespolis i kommunen. Polis finns på plats på kontoret i Knivsta på onsdagar mellan 14.00 och 17.00. Brottsstatistiken för Knivsta visar på en vikande trend, alltså att totalt färre brott begås än tidigare år. Polisen riktar främst in sig på brottsförebyggande verksamhet med inriktning mot ungdomar. Brodin underströk att kommunen bör prioritera en samordnare (SSPF-individ) för att avlasta socialen, rektorer med flera. Polisen ville även...

Tack Kristina

Vänsterpartiet Knivsta tackar Kristina Östman för sina insatser för Knivstaborna under de år hon bott i kommunen. Det är nu fyra år sedan hon kom cyklande in i kommunen och partiföreningen. Under de åren har hon hunnit med ett antal resor runt om i Sverige och resten av världen, som jag förstått det, alltid med tåg. Men som det energiknippe hon är har hon även hunnit med att uträtta en hel del inom kommunens gränser. Hon blev tidigt aktiv i Tillsammans för Knivsta i arbetet med att stötta och integrera nya invånare i kommunen. Vid en av sina många besök...