föreningen

Förhandlingar om fyra spår och station i Alsike klara

Under eftermiddagen den 21 november blev Knivsta kommun och staten överens om byggandet av fyra järnvägsspår genom kommunen. Nu går processen vidare med beslut i kommunstyrelsen den 27 november 08.30 och slutligen i kommunfullmäktige den 13 december 18.00. Som villkor för den utbyggda järnvägen, som inkluderar stationsläge i Alsike, lovar Knivsta kommun att bygga 15 000 lägenheter på 40 år. Lägenheterna kommer byggas i ett utvidgat Nydal (9 000) och i anslutning till stationen i Alsike (6 000). Av dessa lägenheter ska minst 30 procent vara hyresrätter. Såväl utbyggnadstakten som andelen hyresrätter ligger helt i linje med Vänsterpartiets önskemål under...

Alla får stanna efter lyckosamt samarbete

Tack vare ett långvarigt organiseringsarbete av Tillsammans för Knivsta kombinerat med en stark opposition i socialnämnden fattade en enig nämnd det positiva beslutet den 16 november 2017. De ensamkommande som bor i Knivsta och under asylprocessen fyller eller skrivs upp till 18 år får stanna i kommunen. Annika Övernäs nyvald ordförande i föreningen 18 plus i Knivsta fick, under en ajournering, inleda mötet med att berätta om det stora engagemanget bland Knivstaborna. Medlemmarna i den nybildade föreningen som har verkat som gode män, värdfamiljer eller både och har tillsammans lovat att ordna boende åt de ungdomar som vill vara kvar i...

Oppositionen agerar för asylsökande 18-åringar

Pressmeddelande Socialnämnden i Knivsta kommer den 16 november att fatta beslut avseende de ensamkommande barn som nu fyllt 18 år och därmed betraktas som vuxna. Dessa ensamkommande ungdomar som inte fått uppehållstillstånd och befinner sig i asylprocessen ska enligt lagen flytta till Migrationsverkets boende. Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet, Knivsta.Nu och Miljöpartiet föreslår att de ungdomar som går på nationellt program på gymnasiet ska få bo kvar i kommunens omsorg under studietiden. Vidare föreslår vi att de som fyllt 18 år under 2017 ska få vara kvar i kommunens boende fram till den 10 januari 2018. Därefter erbjuder vi den organisation...

Motion: Kommunal koldioxidbudget

Motion inlämnad till KF den 24 oktober 2017. Författad av Fredrik Rosenbecker Redan är många av den globala temperaturhöjningens effekter över oss. Polarisarna och glaciärerna i bergen smälter. Sjöar och hav värms upp. Djurens förflyttningsmönster ändras. Plantor gror vid nya tider på året. Tundrans permafrost tinar. Sedan temperaturmätningarna startade har 16 av de 17 varmaste åren inträffat efter år 2001. Häftiga regn, värmeböljor och andra extrema väderförhållanden blir allt vanligare. UNHCR beräknar att det till år 2050 kommer att finnas 250 – 1 000 miljoner klimatflyktingar i världen. Allvaret i den situation vi som samlad mänsklighet står inför kan inte...

Vänsterpartiet vill se hållbar finansiering

Replik, den 1 november,på Liberalerna Knivstas insändare, Knivstabygden den 25 oktober. Vänsterpartiet delar Liberalernas uppfattning att Knivsta behöver en ny ekonomisk inriktning. I vårt budgetförslag Mål och budget 2018 har vi börjat den vandringen, mot en hållbarare ekonomi för alla. I debattinlägget kan vi läsa att Liberalerna menar att (V) och andra partier har räknat med exploateringar på mellan 60 – 70 miljoner för 2018. Sanningen är den att vi i vårt förslag har 54 miljoner 2018. Ett belopp som vi sänker för varje år så vi är nere på 52 miljoner 2021. Vi skulle vilja sänka mer men har...

Tack för många trevliga samtal på Röd Lördag

Lördagen den 28 oktober var den regnigaste dag på hela året av de som Vänsterpartiet bjudit in till fika och samtal med Knivstabor. Trots det blev det ett välbesökt torgmöte där inte ett enda samtal handlade om fyra spår och förhandlingen med staten om bostadsbyggande. Det finns så mycket mer som intresserar Knivstaborna. En pappa med barnvagn var glad över att det var en ishall på gång och ville lära sig mer om lokalpolitiken. Han menade också att med mer kunskap om vad partier lokalt står för ökas sannolikheten för delning av rösterna i de olika valen. Flera besökare frågade...

Feministiskt självförsvar med Ung Vänster

Genom ett samarbete mellan Ung Vänstermedlemmar från Stockholm, Uppsala och Knivsta genomfördes den första kursen i feministiskt självförsvar i Knivsta onsdagen den 25 oktober. En ny planeras redan att genomföras till våren. För trots att det visat sig finnas ett stort intresse för utbildningen var det ett fåtal som trotsade det ihållande regnet och kom till Thunmanskolan och fick ta del av huvudinstruktör Majas kunskaper. Förutom regnet så kan en del tråkiga kommentarer på sociala media från bland annat lättkränkta män fått tjejer att stanna hemma. Feministiskt självförsvar är ett praktiskt sätt att arbeta mot det samhällsproblem som det sexualiserade...

Kort rapport från KF den 24 oktober 2017

Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober inleddes med en utbildning om nya kommunallagen och den nya personuppgiftslagen, för alla med parlamentariska uppdrag i kommunen. Därefter berättade kommunalrådet Klas Bergström (M) om kommunens besvärliga ekonomi. Prognosen pekar på ett underskott på ca 20 miljoner. Fråga om barngruppernas storlek På en fråga från Christer Johansson (V) till Björn-Ove Björk (KD) om vallöftet med en minskning av Knivstas barngrupper med två barn per avdelning kommer uppnås blev svaret svävande. I budget 2018 har medlen till förskolan stannat av och svaret från Björn-Ove var att på de privata förskolorna ser målet med två färre barn...

Ali Esbati på heldagsbesök i Knivsta

Kortare arbetstid var temat för Ali Esbatis heldagsbesök i Knivsta den 23 oktober. Dagen började med ett besök på äldreboendet Estrids gård, fortsatte efter lunch på Mikes med att träffa fackliga representanter i Facken Hus och avslutades med offentligt möte i Tilassalen. På Estrids gård togs vi mot av enhetschefen Monica Södergård, en medarbetare och en boende. Under samtalet runt ett bord i ett av de gemensamma utrymmena tillkom några fler boende som deltog i diskussionerna. Det blev prat om fastighetsfrågor, schemaläggning, vikarier och arbetstidsförkortning. Väldigt få av de sjuttiotalet anställda jobbade heltid och även om det var en god...

Ny tid kräver ny arbetstid

Debattinlägg på UNT Debatt den 23 oktober 2017. DEBATT Försöken runt om i Sverige visar att arbetstidsförkortning är en högst genomförbar och önskvärd reform. Det skriver Ali Esbati och Christer Johansson (båda V). För många människor präglas dagens arbetsliv av stress och högt tempo. Arbetsplatserna har de senaste decennierna slimmats och effektiviserats samtidigt som deltidsarbeten och de mest osäkra visstidsanställningarna brer ut sig inom de kvinnodominerade branscherna. Sjukskrivningstalen är på sina håll alarmerande, och de är högst bland kvinnor. Vänsterpartiet arbetar för att Knivsta kommun som offentlig arbetsgivare ska vara ett föredöme på arbetsmarknaden. Vi ska arbeta för att de...