Sammanfattning av KF 25 januari 2017

Här kommer en sammanfattning av KF den 25 januari. Information om barnrättigheter, frågor och interpellationer samt nytt reningsverk var de stora frågorna under kvällen. Mötet började med två informationspunkter om barnkonsekvensanalyser och revisionens arbete. Efter kommunalrådens information blev det några få beslutsärenden där den största diskussionen blev om hur vi löser avloppsfrågorna framöver. Kommunalråden informerar Klas Bergström inledde med att prata om detaljer och detaljplaner medan nyvalda oppositionsrådet Peter Evansson berättade om den kommande översiktsplanen. Mönstret fortsätter att majoritetens företrädare jobbar med detaljerna före helheten. Björn-Ove Björk drog ett valtal om allt som är på gång i utbildningsnämnden som om...

Årsmöte med cykeltema 26 januari

Kom och lyssna på YLVA DAHLSTRÖM ordförande i den ideella politiskt obundna föreningen ”Gruppen för cykel- och promenadväg utmed Gamla Stockholmsvägen, väg 255 ” som verkat målmedvetet konstruktivt i över 16 år för byggandet. Ylva Dahlström inleder Vänsterpartiet Knivstas årsmöte den 26 januari 19.00 i sal Kvallsta i kommunhuset. Fika finns från 18.30 och efter Ylvas anförande genomförs ordinarie årsmötesförhandlingar. Medlemmar och sympatisörer hälsas välkomna. Christer Johansson ordförande

Nyårshälsning 2016

Knivsta är ett bra ställe att bo på, för de allra flesta. Vänsterpartiet kommer att fortsätta kämpa för att Knivsta ska bli ett bra ställe för alla. Vi kommer att göra det såväl ensamma som tillsammans med Kvartetten och dessutom kommer våra vänner i riksdagen att fortsätta kampen för ett jämlikare samhälle. Regeringsreformer som förbättrar för Knivstabor Från den 1 januari 2017 kommer ett flertal förslag som Vänsterpartiet drivit att bli verklighet. Knivsta får vara med och dela på de 10 årliga vänstermiljarderna, till kommuner och landsting, som partiet fått igenom. Tandvården blir avgiftsfri för alla upp till 21 år, preventivmedel...

Vi lyfter fram den orättvisa ordningen

Vänsterpartiets svar på SD:s insändare i Knivstabygden den 23 november. SD Knivsta verkar förvirrade kring både Vänsterpartiets och sin egen politik. Man kan inte som de gör utfästa fagra löften om trygghet åt alla barn i Knivsta och samtidigt stå bakom utvisningar av barn till otrygga länder. Man måste välja det ena eller det andra. Det valet gör SD när de hävdar att resurserna inte räcker, men då faller också löftet. Vänsterpartiet är ett socialistiskt parti. Vi utmanar och lyfter till skillnad från SD fram den orättvisa ekonomiska ordning som efter årtionden av nyliberal högerpolitik samlat hälften av allt välstånd...

Vill ha fler fotbollsplaner

Kvartetten (S, V, MP och KNU) i Knivsta kommunstyrelse vill se beslut som säkrar såväl ungdomars fotbollsplaner som pendlares parkeringsplatser innan fastighetsbolag lovas markanvisningar. Att fotbollsplanerna på Engvallen finns mitt i den del av centrala Knivsta som står på tur att exploateras är ingen nyhet. Under ett antal år har alternativa placeringar diskuterats men ännu finns inget beslut på var KIK ska bedriva sin verksamhet i framtiden. Samtidigt kommer rapporter allt oftare om att det är svårt att hitta lediga parkeringar vid stationen för såväl cyklar som bilar. Alla pendlare bor inte på stationsnära gångavstånd. Kvartetten vill se beslut på...

Fler parker och cykelparkeringar före parkeringsplatser

I samband med att samhällsutvecklingsnämnden, den 12 december, föreslog kommunfullmäktige besluta att höja parkeringsavgifterna till 25 kronor per dygn och 375 kr per månad, lämnade Vänsterpartiet in följande särskilda yttrande. I Knivsta hörs allt fler bilister beklaga sig över saknaden på lediga parkeringsplatser på pendlarparkeringarna vid stationen. Motstridiga lösningar föreslås från olika håll med förslag som att bygga parkeringshus eller höjningar av p-avgiften. Lösningar behövs på både kort och lång sikt. Bilen har ända sedan femtiotalet tagit allt större plats i den västerländska stadsbilden. Men normen från femtitalet har börjat ändras. Bland annat på grund av vad professor Donald Shoup...

Årets sista Röd Lördag

Välkommen på en fika och en pratstund om Knivstas utveckling. Vi finns åter på Sågverkstorget utanför Willys lördag 26 november mellan 11.00 – 13.00. Vill passa på och tacka för alla trevliga samtal och allt vi fått lära oss under det gångna året. Vi kommer tillbaka 2017. Men först ska vi avsluta med samtal om bostadsbyggande, parker, förskolan, hemtjänsten, fritidsverksamhet, kollektivtrafiken eller avgifter på pendlarparkeringen. Du berättar, vi lyssnar och svarar naturligtvis på dina frågor. Aktuellaste frågorna från vår sida är byggandet av hyresrätter men som sagt det är du som bestämmer vad du vill prata om. Hoppas vi ses....

Hyresrätter i fokus under Nooshi Dadgostars besök i Knivsta

Den 1 november visade sig vädrets makter från en av sina sämsta sidor och en kall höstkyla med regn och vind hälsade Vänsterpartiets bostadspolitiske talesperson, Nooshi Dadgostar, välkommen till Knivstas perrong. Efter en kort sightseeing förbi Knivstabostäders bostäder i tätorten kom vi in till bolagets varma och trevliga lokaler på Centralvägen. Den före detta fritidsgårdens hobbyrum var inte längre sig likt och vi fick lyssna på hur bolaget efter en gedigen research och dialog med såväl hyresgästerna som Hyresgästföreningen och byggbranschen nu var i gång med renoveringar av hela bolagets bestånd. Renoveringen kommer att pågå i sju år och finansieringen...

Hur ska SD:s insändare uppfattas?

Replik på SD:s insändare införd i Knivstabygden den 2 november 2016. Vi i Vänsterpartiet tackar SD i Knivsta för att ni i er insändare ”Barnen det viktigaste i vision för Knivsta” i  Knivstabygden den 16 oktober, så tydligt tar avstånd från moderpartiet. Som exempel vill vi tacka er för er för att ni numera anser att: ”Barnen ska växa upp i social trygghet, utan mobbning och orättvisor, och skaffa sig den livsnödvändiga kunskapen”. Vi tänker då inte minst på de ensamkommande flyktingbarn som varit tvungna att fly från krig och förtryck och söker trygghet i vår kommun. ”Du ska kunna...

Unga ska inte behöva bo i friggebodar

Debattinlägg i UNT debatt 31 oktober 2016 i samband Nooshi Dadgostars besök i Knivsta den 1 november. Nooshi kommer prata på ett offentligt möte i Thunmanskolan matsal 19.00. Vänsterpartiet vill verkligen satsa på att bygga bostäder med överkomliga hyror. Det skriver Nooshi Dadgostar och Christer Johansson. Att Sverige har en stor bostadsbrist är de flesta överens om. Hur den ska lösas finns det dock olika lösningar på. Vi vill gå från borgerlig passivitet till en politik som sätter igång byggandet av många fler bostäder som de flesta faktiskt har råd med. Vänsterpartiet har länge velat se att det stöd som...