insändare

Bygg bort Knivstabostäders kö

Debattinlägg i Knivstabygden den 29 augusti 2018. Fler hyresrätter som vanliga människor har råd med. Det är Vänsterpartiets löfte till Knivstaborna. Nu har vi chansen att bygga bort boendekön. Bostadsbristens dåliga effekter är många. Den gör att unga inte kan flytta hemifrån, att äldre måste husera sina vuxna barn och att nyskilda inte kan flytta isär. Trångboddhet leder till ohälsa och att skolungdomar inte får studiero. Därför vill Vänsterpartiet ge Knivstabostäder i uppdrag att bygga 100 klimatsmarta hyresrätter per år. Marknaden med byggherrar och banker förmår inte lösa den bostadsbrist som de själva varit med och skapat. Trots att det...

Politisk valbar på Mike´s

Först ut på valbaren var V, S och KD. Under ett möte med gemytlig vardagsrumskänsla träffades tre valbara politiker i kommunen med kommuninvånare och matgäster på Mike’s bar för att under två timmar samtala om frågor vitt och brett. Gästerna ställde frågorna och de valbara fick ge sin syn på företagande, flyktingpolitik, Knivstas utbyggnad, seniorboende och friska äldres mötesplatser och vardag, under former som Cattis på Smillas höll ihop för att på ett föredömligt sätt avgränsa debatten mellan partier till förmån för samtal mellan människor. Det är en form undertecknad tror politiken och i förlängningen demokratin skulle må bra av...

Skolan, avloppen och kollektivtrafik på möte om Lagga i valet

Samtliga av kommunfullmäktiges nio partier deltog i debatten om Laggas framtid. Inför ett femtiotal åhörare gjordes en personlig inledning av respektive parti. Vänsterpartiet som representerades av Christer Johansson inledde med följande: ”Vänsterpartiet står bakom den antagna Översiktsplanen och en utvecklad medborgardialog. Knivstas landsbygd ska växa i dialog med invånarna. Med en offensiv och jämlik politik för landsbygden vill Vänsterpartiet skapa möjligheter för alla att kunna bosätta sig var de vill. Jag citerar översiktsplanen: ”Vid planering på landsbygden krävs alltid en genomtänkt avvägning mellan nybyggnation och bevarande av kulturmiljöer, landskapsbild och naturvärden för rekreation och friluftsliv. På landsbygden ska utvecklingen av...

Besök på Thunmanskolan inför skolvalet

Thunmanskolan bjöd in alla partier i fullmäktige till bokbord och möte med skolans elever. Från Vänsterpartiet deltog Vilma Nyman Almstedt från Ung Vänster Knivsta och gruppledare Christer Johansson. Grön Ungdom och Centerns ungdomsförbund representerade sina respektive partier medan övriga partier representerades av fullmäktigekandidater. Utom SD och KD som inte närvarade. Lite märkligt kan man tycka att det parti (KD) som har ordförandeposten i Utbildningsnämnden inte har någon representant när eleverna ska förbereda sig inför skolvalet. Flera av eleverna var också irriterade över att SD och KD inte deltog då de förberett frågor specifikt till alla partier. Vi i Vänsterpartiet hade...

Regionrådet Neil Ormerod besöker Röd Lördag

Neil Ormerod är nu regionråd och kandiderar i årets val till regionfullmäktige. Neil Ormerod anser att växande hälso- och kunskapsklyftor i dag begränsar alltför mångas livsmöjligheter. – Vi kan se att ohälsotalen skiljer sig åt, beroende på inkomst, kön och vart i länet man bor. Vården måste bli mer tillgänglig både i stad och på landsbygd så att alla kan få hjälp på egna villkor. Arbetet mot psykisk ohälsa är också viktigt för honom. – Många i vårt stressade samhälle lever i en psykiskt påfrestande situation och Region Uppsala behöver satsa på psykiatrin, samarbete med elevhälsan och det förebyggande arbetet,...

Radiodebatt i Stationshuset

Den 23 augusti debatterade samtliga Knivstas partier som ställer upp i det kommande valet till kommunfullmäktige. Frågor som i P4 Uppland debatterades i det gamla Stationshuset var samhällsbyggnad, skola och trygghet. Det blev en del heta repliker när debatten om samhällsbyggnad kom in på förhandlingen med staten om fyra spår och kommunens utbyggnad. Vänsterpartiet, som röstade för avtalet i kommunfullmäktige den 13 december 2017, känner oss trygga med det som finns i den bilaga som är en del av avtalet. Där står bland annat om utvecklad kollektivtrafik som Upplands Lokaltrafik ska bygga ut i kommunen, att det ska byggas 30...

Trevligt samtal i Gredelbykyrkan om att leva tillsammans

Under rubriken ”Leva tillsammans” bjöds alla fullmäktiges partier på tisdagskvällen den 21 augusti in till samtal i Gredelbykyrkan. Kvällen inleddes med att åtta frågeställningar presenterades av Knivstabor med olika ålder, kön och ursprung. Därefter släpptes partiernas representanter in för att svara och det började med villkoren för en barnfamilj. Det var stor enighet om minskade barngrupper i förskolan och fler lärare till skolan. Först ut var Pontus Lamberg (KD) som ville minska bargrupperna i förskolan. Jacob Risberg (MP) ville ha fler vuxna i skolan, mindre administration för pedagogerna samt vänta med betygen för de yngre eleverna. Betyg som skapar mer stress...

Bifall till kommunal koldioxidbudget

På initiativ av Vänsterpartiet i Knivsta tog Knivsta kommun idag ett viktigt och nödvändigt steg i riktning mot ett hållbart klimat. Genom ett beslut i kommunstyrelsen får vi ett första redskap för att synliggöra vilket koldioxidutrymme kommunen har att hålla sig inom för att göra vår del av Parisavtalets 2-gradersmål för den globala uppvärmningen. Vår motion om upprättandet av en koldioxidbudget i samarbete med CEMUS (Centre for Environment and Development Studies, Uppsala universitet) bifölls visserligen inte av kommunfullmäktige, men då ett sent inkommet erbjudande från CEMUS och Ramböll om att ta fram en lokal koldioxidbudget för 25 000 kronor tydliggjorde...

God stämning i Ängby park på V:s valupptakt

Lördagen den 18 augusti höll Vänsterpartiet valupptakt på ett femtiotal platser över hela Sverige. Ett av dessa var Ängby Park i Knivsta, där Vänsterpartiet Uppsala län höll sin valupptakt inför slutspurten av 2018 års valrörelse. Det är god stämning i partiet som växer så det knakar i såväl opinionssiffror som i medlemsantal. Jonas sa efter sitt tal att: – Vi är många nu, som är redo att ta fajten för mer jämlikhet. Det kommer vara svårt att undvika att träffa en vänsterpartist i valrörelsen 2018. I Ängby Park var det gott om Vänsterpartister i alla åldrar. Det fikades, målades i ansikten...

Invigning av cykelvägen Knivsta Vassunda

Ännu ett av Vänsterpartiets vallöften uppfyllt. I dag invigdes den efterlängtade cykelvägen mellan Vassunda och Knivsta. Ett samarbete mellan Region Uppsala, Trafikverket och Knivsta kommun har resulterat i en trevlig och lättcyklad cykelväg som också går utmärkt att gå och springa på. Det var ett av flera vallöften som Vänsterpartiet varit med och fått igenom under de senaste fyra åren. Men ingenting går att genomföra ensam och som Trafikverkets representant, Ivan Andic, sa i sitt invigningstal är det många organisationer och medborgare som lobbat för den nu färdiga cykelvägen. Det var också många av medborgarna på plats och av dessa cyklade...