Bli medlem

Bli medlem

Rossana och Knivstamedlemmar

Rossana och Knivstamedlemmar

Vi är ett antal medlemmar som träffas har trevligt och kämpar för ett jämlikare, rättvisare och mer solidariskt Knivsta. Vi hoppas att du också vill vara med i den kampen.

Medlemsavgiften är 300kr men första året betalar du bara 100kr.

Ansök om medlemskap i Vänsterpartiet Knivsta

Vill du skicka ett ekonomiskt stöd till Vänsterpartiet i Knivsta är vårt plusgiro 37 88 59 – 3. Inga bidrag kan vara för små.

Vill du hellre bli medlem i Ung Vänster är du lika välkommen.

Ansök om medlemskap i Ung Vänster