Bli medlem

Bli medlem

Vi är ett antal medlemmar som träffas har trevligt och kämpar för ett rättvisare och mer solidariskt Knivsta. Vi hoppas att du också vill vara med i den kampen.

Medlemsavgiften är 300kr men första året betalar du bara 100kr.

Ansök om medlemskap i Vänsterpartiet Knivsta

Vill du skicka ett ekonomiskt stöd till Vänsterpartiet i Knivsta är vårt plusgiro 37 88 59 – 3. Inga bidrag kan vara för små.

Vill du hellre bli medlem i Ung Vänster är du lika välkommen

Ansök om medlemskap i Ung Vänster