föreningen

Ulla Andersson på årsmötet i Tilassalen

Ulla och Christer

Ulla Andersson och Christer Johansson

Efter inledning med inspirerande tal av Ulla Andersson valde V Knivstas årsmöte ny styrelse och antog ett uttalande om satsning på kvinnor, för en bättre välfärd.
Ulla Andersson inledde kvällen med att belysa skillnader mellan den modratledda regeringens politik och Vänsterpartiets. Medan vi vill prata värdeord som trygghet och justa villkor på arbetsmarknaden vill moderaterna prata pengar och skatter. När det går 23 sökande på varje ledigt jobb och handläggare på arbetsförmedlingen saknar 140 timmar per månad för att klara mängden arbete är det inte konstigt att några tappar tron på systemet och skaffa sig privata lösningar. En gång fick åtta av tio arbetslösa ersättning via A-kasan, idag är siffran 38 procent samtidigt som kostnaderna för försörjningsstöd ökar i kommunerna.Mötesdeltagarna fick höra Ulla berätta om sina besök i den svenska välfärden. Med drygt 20 barn per pedagog på fritidshemmen och ett omöjlight ersättningssystem som skapar stress och känsla av otillräcklighet i hemtjänsten vittnade Ulla om konsekvenserna av fler års skattesänkningar. Enligt Konjukturinstitutet saknas det 100 miljarder för att nå acceptabel nivå på den offentliga servicen.

Slutligen fick vi höra hur Vänsterpartiet ska finansier sina förslag och få in mer skatter som kan fördelas till behövande. Den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomsjobb och sänkt restaurangmoms ha kostat cirla 1,5 miljoner per nytt jobb, så den vill vi ta bort. Vi vill också ta bort det orättvisa RUT – bidraget. Vi vill minska ROT för att i stället renovera och bygga nya hyresrätter. Höjd skatt för alla som tjänar över 30 000 och höjd bolagsskatt var några andra intäkter som är föreslagna.

Efter Ullas inspirerande anförande startade årsmötesförhandlingarna som flöt utan skandaler eller stridigheter. I full enighet valdes en ny styrelse enligt följande:

Christer Johansson, ordförande
Maria Fornemo, kassör
Tommy Ljungström, ledamot
Jaya Montell, ledamot
Tove Ericson, ledamot

Fredrik Rosenbecker, ersättare
Charlotte Judkins, ersättare

Slutligen antogs ett uttalande om vår satsninga på Knivstas kvinnor för en bättre välfärd. se egen artikel

Christer Johansson
stolt omvald ordförande

Skriv en kommentar