föreningen

Satsning på kvinnor för en bättre välfärd

Fredrik Rosenbecker

Fredrik Rosenbecker

Nedanstående uttalande antogs av Vänsterpartiet Knivstas årsmöte den 5 mars 2014. Trots många års jämställdhetsarbete är det lång väg kvar till att kvinnor har samma status och värde i samhället, som män.

I kampen för kvinnors rösträtt ställdes också krav på social och ekonomisk jämställdhet, utan vilka rätten att rösta förvisso formellt skulle ge allmän politisk demokrati, men aldrig förverkliga det jämställda samhällsinflytandet. Rösträtten är vunnen, men kvinnokampen är ett ännu ofullbordat demokratiprojekt. Vi har fortfarande att ta oss an den sociala och den ekonomiska demokratin.

Än idag tjänar kvinnor mindre än män för samma arbete, än idag har kvinnodominerade yrken lägre löner och högre ohälsotal, än idag existerar social underordning, än idag är mäns våld mot kvinnor ett samhällsproblem. Det är dags att föra jämställdheten och jämlikheten framåt, för ett samhälle där kvinnor och män kan ta sin rättmätiga plats i samhället, arbetslivet och hemmet.

Vänsterpartiet Knivsta verkar i kommunen för:

* Mer personal i vård, skola och omsorg

* Bättre arbetsvillkor och höjda kvinnolöner

* Mer personalinflytande i kommunal verksamhet

* Formellt samarbete med en kvinnojour i länet

* Rätt till heltid 

 

Vänsterpartiet Knivstas årsmöte 2014

 

Skriv en kommentar