föreningen

Värmande samtal på Röd Lördag

Kaffe och politik

Kaffe och politik

Stort tack för alla lyckönskningar till Vänsterpartiet i den nu beslutade majoriteten. Många hejarop kom från vänsterväljare men även andra såg positivt på det oväntade styret som vuxit fram när alla andra försök misslyckats.

Bland citaten fån Knivstaborna plockar jag några: ”Intressant”, ”Ni fem partier har visat att ni vill något”, ”Det gemensamma är att ni litar på varandra” och många ”Lycka till”. Jag tolkar det som att torgbesökarna uppskattar partier som klarar att samarbeta, för Knivstas bästa. Det blev även en del diskussioner och frågor om kvarteret bredvid kommunhuset, Segerdal. Ett kvarter som nu är ute på samråd och planerna kan ses på Öppet hus i Tilassalen på onsdag 28 november 16.00-19.00. En besökare som bor på västra sidan av järnvägen var beredd på att få fler grannar men hoppades på parkområden längs med Knivstaån och lekparker för olika åldrar i kombination med möjligheter till generationsmöten.

Kaffet dracks och kakor tuggades och efter första timmen var en termos tom, tur att det fanns en till. Flera besökare trodde att det var extravalet som börjat, men lugnades med att vi inte är där ännu. Men om det blir så står Vänsterpartiet redo. Riksdagen kanske har sett att det går att hitta samarbeten över gamla gränser. Vi hoppas på en lösning i regeringsfrågan, så medborgarna slipper en ny valrörelse.

Fler frågor som diskuterades var när en ny simhall kan stå klar och det ligger, tyvärr, en bit bort i tiden. Men en växande kommun behöver, så småningom, en modernare simhall. Det ledde in till en dialog om idrottsrörelsens viktiga roll i att behålla ungdomarna längre under tonårstiden och tillåtas delta i fler idrotter än vad som allt för ofta sker. Eftersom den engelska ligan har viktiga matcher under lördagen började uppsnacket mot tre nya poäng för det enda laget som räknas för väldigt många. Y N W A.

Vi ses nästa gång 26 januari 2019.

sammanfattat av
Christer Johansson

Skriv en kommentar