insändare

Ta ungas psykiska ohälsa på allvar

Sofia-och-Vilma

Sofia och Vilma

Detta debattinlägg infördes på unt.se den 3 september 2018

DEBATT Enligt en nyligen genomförd undersökning mår unga tjejer i Knivsta sämst av alla länets kommuner. Andelen som mår dåligt har fördubblats under en tioårsperiod. Det är främst depression och ångestsyndrom som har ökat och för oss unga är detta inte bara siffror i statistiken, det känns ända in på skinnet. Det är vi som agerar hobbypsykologer till våra kompisar, som tvingas vänta på behandling när vi inte har råd att betala dyra terapisamtal och det är vi som oroar oss för att vännen ska gå in i väggen.

Att bekämpa den psykiska ohälsan handlar om att ge människor det stöd och de verktyg som behövs för att ta sig ur den.

Den psykiska ohälsan drabbar individer personligen men är även ett samhällsproblem där samhället behöver ge det stöd som krävs. Ung Vänster har förslag för att bekämpa och förebygga den psykiska ohälsan hos unga.

Socialstyrelsen har uppdaterat sina riktlinjer för hur depression och ångestsyndrom ska behandlas. Vilket har kritiserats från flera håll och Läkartidningen skriver att Socialstyrelsen har misstolkat forskning och framhåller att KBT inte fungerar för alla. För att behandla den ökade psykiska ohälsan behöver Socialstyrelsen se till patienternas bästa och inte hänvisa till medicin eller behandling som riskerar att vara verkningslös. När samhället inte längre erbjuder den behandling som man behöver, tvingas folk vända sig till privata alternativ.

Frågan om rätten till terapi blir då en klassfråga: den vars föräldrar har råd att betala dyra terapitimmar får vård och alla andra får klara sig bäst de kan.

Ung Vänster vägrar acceptera ett samhälle där rätten att må bra blir en klassfråga – alla ska ha rätt till den terapi som fungerar för en själv!

Att ha möjlighet att besöka en kurator på skolan är livsviktigt. Det ska vara självklart att det ska finnas en elevhälsa att lita på och en skola som fångar upp den som mår dåligt. I Knivsta har vissa av kuratorerna upp till fyra skolor och det duger inte. Pengar måste satsas på att anställa fler kuratorer. De pengarna finns idag men prioriteras att gå till vinster i privata välfärdsföretag, som plockar ut miljonbelopp av skattepengar för att driva skola. Ung Vänster vill prioritera en stark, närvarande och bra elevhälsa på alla skolor.

Den drastiska ökningen av psykisk ohälsa de senaste tio åren går inte att frikoppla från de förändringar som skett i det svenska samhället under de senaste femton åren.

Som ung idag är man långt ifrån trygg. Vi har växt upp i ett samhälle som präglas av nedskärningar och försämringar. Från förändringarna i skolan i och med Gymnasieskola 11 och det nya betygssystemet, till vinstuttag i välfärden och en otrygg arbets- och bostadsmarknad har ungas trygghet inskränkts allt mer. Att vara ung idag innebär att leva upp till enorma krav från tidig ålder, att växa upp i ett samhälle utan framtidstro. Om vi på riktigt vill minska ungas psykiska ohälsa krävs krafttag och ett tryggt samhälle. Därför vill Ung Vänster att betyg och läxor avskaffas, att allmän visstidsanställning avskaffas och att det byggs ett nytt miljonprogram för att möta den akuta bostadsbristen.

Ung Vänster vill bygga ett samhälle för alla där arbete och bostad är en rättighet.

Den psykiska ohälsan är ett akut problem som måste bemötas. Det går inte längre att sopa den under mattan med påståenden om att unga är lata eller bara gnäller, vi vet att det inte stämmer. Vi behöver både möta den akuta ohälsa vi ser i dag men även arbeta förebyggande. Det är orimligt att mellan tre och fem elever i varje klass mår så pass dåligt att de skulle behöva vård. För att möta den psykiska ohälsan behövs mer resurser till psykiatrin och till att rusta upp elevhälsan. Vi behöver stå upp för rätten till olika typer av samtalsterapi, samtidigt behöver vi en jämlik vård över hela landet och ett tryggt samhälle. Allt handlar om hur man fördelar resurserna. HM:s ägare Stefan Persson har en privat förmögenhet på 174 miljarder kronor, för en sjuksköterska är det 6,3 miljoner månadslöner. Pengarna för att rusta upp psykiatrin och bekämpa ungas psykiska ohälsa finns. Ung Vänster vill återinföra förmögenhetsskatten, arvsskatten och öka inkomstskatten för de som tjänar mest. Alla ska bidra till samhället efter förmåga. Ung Vänster vill bygga ett rättvist och jämlikt samhälle, där vi fördelar resurserna solidariskt. Vi kräver att ungas psykiska ohälsa tas på allvar!

Vilma Nyman Almstedt 
Ung Vänster Knivsta

Sofia Melin
Ung Vänster Knivsta

Skriv en kommentar