insändare

Tandhälsan – en klassfråga!

Debattartikel i unt.se 2 september 2018

DEBATT Nu är det dags för nästa stora reform – ett riktigt högkostnadsskydd för tandvård, skriver fyra vänsterpartister i Knivsta respektive Region Uppsala.

10:00 | 2018-09-02

Christer Johansson

Christer Johansson

Tandhälsan i Sverige har förbättrats sett över ett längre perspektiv. Den allmänna tandvårdsförsäkringen från 1970-talet gjorde det möjligt för fler vuxna att i tid laga sina tänder. Fri tandvård för barn- och ungdomar, satsning på förebyggande insatser, bättre kost och flourpreparat är andra viktiga förklaringar.

Men det är ändå alltför många med dåliga tänder som avstår från tandvård på grund av de höga kostnaderna.

Enligt PRO har 13 procent av pensionärerna avstått från tandläkarbesök under det senaste året trots att de haft problem med tänderna.

Anna Marklund

BILD: Edvin Hellsing Anna Marklund (V)

Bland pensionärer med de lägsta inkomsterna var det nästan var fjärde som inte gick till tandläkaren men problemet finns i alla åldrar. Det statliga tandvårdsstödet är otillräckligt. Tandhälsan är fortfarande en klassfråga.

Tänderna är viktiga för såväl kropp som själ. Dåliga tänder eller avsaknaden av tänder kan allvarligt försämra den övriga hälsan, såväl fysiskt som psykiskt. Man kanske avstår från svårtuggad föda, som frukt och grönsaker, och maten man äter blir kanske inte tillräckligt tuggad. Infektioner i tandköttet kan leda till hjärt- och kärlproblem och försämrad motståndskraft mot andra sjukdomar. Dåliga tänder kan också leda till dåligt självförtroende, minskade sociala kontakter och till en försämrad psykisk hälsa.

Det är egentligen anmärkningsvärt att tandvården inte är en del av den ordinarie hälso- och sjukvården.

Vänsterpartiet har länge arbetet för att tandvården ska vara en del av denna på samma villkor.

Neil Ormerod

Neil Ormerod

Vänsterpartiet har under innevarande mandatperiod fått igenom tre reformer för billigare tandvård: fler unga får fri tandvård genom att åldersgränsen för fri tandvård stegvis höjs. Från 19 år tidigare till 22 år i dag och 2019 höjs den till 23 år. Fler äldre får den högre nivån av allmänt tandvårdsbidrag. Tidigare låg åldersgränsen på 75 år men den är nu sänkt till 65 år. Vänsterpartiet har även fått igenom en fördubbling av det allmänna tandvårdsbidraget från och med april 2018.

Vänsterpartiets utgångspunkt är att alla ska ha råd med friska tänder.

Sofia Rogozinska

Sofia Rogozinska

Precis som att man kan gå till sjukvården oavsett om man är rik eller fattig så ska man kunna gå till tandvården. Det ska inte synas i munnen om man har hög eller låg inkomst. Nu är det dags nästa stora reform – ett riktigt högkostnadsskydd för tandvård.

Vänsterpartiet vill införa ett högkostnadsskydd där kostnader över 2 000 kronor under en tolvmånadersperiod fullt ut subventioneras. Vänsterpartiet föreslår också att det införs en nationell taxa som innebär ett kostnadstak för de vanligaste behandlingarna. I dag gäller fri prissättning inom tandvården och patienten får betala mellanskillnaden om vårdgivaren tar ut en högre avgift än den referensprislista som Försäkringskassan använder sig av.

Vänsterpartiet för en ekonomisk politik för ökad jämlikhet, där de rikaste i samhället bidrar mer än i dag vilket medför ökat utrymme för sociala reformer. Stora klyftor är dåligt för vårt lands utveckling. Och tvärt om: I jämlika samhällen presterar människor bättre och mår bättre. Vi vill att Sverige åter ska bli världens mest jämlika samhälle, ett samhälle där tänder och god munhälsa inte längre är en klassfråga.

Christer Johansson, förstanamn på Knivsta kommunfullmäktigelista (V).

Anna Marklund, kandidat till regionfullmäktige (V).

Neil Ormerod, regionråd (V) Region Uppsala.

Sofia Rogozinska, förstanamn på mellersta regionfullmäktigelistan (V).

Skriv en kommentar