föreningen

Välbesökt valdebatt

Kerstin Peter och Christer

Kerstin Peter och Christer

Det var fullsatt i Tilassalen på torsdagskvällen den 30 augusti, när Knivstaborna var inbjudna till valdebatt. Alla Knivstas partier var representerade av sina gruppledare. Dessa var Gunnar Larsson (SD) Kerstin Umegård (MP) Klas Bergström (M) Peter Evansson (S) Anna Koskela Lundén (L) Lennart Lundberg (KNU) Boo Östberg (C) Pontus Lamberg (KD) och vår egen Christer Johansson (V).

Första parti att hålla ett inledningsanförande var SD, som dessvärre inte hade mycket att säga om någonting. Gunnar Larsson kunde inte presentera sitt partis politik på den angivna minuten eller i något av de tillfällen som senare under kvällen gavs honom. Efter debatten, menade Larsson, skulle däremot alla som ville kunna ta del av SD:s politik i ett personligt samtal med honom och andra företrädare för SD.

Knivsta.Nu ville ha begränsad utbyggnadstakt och småstadskaraktär i Knivsta med grönytor mitt i bebyggelsen. Fler lärare och medborgardialog ville man också ha. Liberalerna – där låg fokus på skolan med mobilfria skoldagar. Dessutom hållbar ekonomi. Klas Bergström, Moderaterna, vill ha trygghet och utveckling och en skola där alla elever har dator. Och, så klart, en god ekonomi.

Miljöpartiet vill ha ett samhälle där bil bytts ut mot cykel och kollektivtrafik, ett grönt samhälle där de som bor känner sig trygga och delaktiga. FN:s hållbarhetsmål ska in i kommunens budget. Peter Evansson, S, har en vision om ett Knivsta med fler lärare, ungdomsbostadsgaranti och trygghetsboende för äldre. Dessutom utökad dialog med medborgarna.

Christer Johansson, Vänsterpartiet inledde med: Vi vill se ett jämlikt Knivsta för alla. Ett Knivsta där alla känner sig delaktiga i de stora besluten, även mellan valen. Med en god medborgardialog där vi tillsammans diskuterar de stora frågorna först, innan vi går in på detaljerna. Genom att använda ett sådant arbetssätt slipper våra tjänstemän sitta och skriva svar på överklaganden och kan istället fokusera på vår gemensamma framtid.
Vi vet att jämlika samhällen nästan alltid, är bättre för alla. Mindre våld och brottslighet, längre livslängd, mindre drogmissbruk och bättre psykisk hälsa är något av allt som finns i mer jämlika samhällen. Trots att vi ofta får höra att ekonomin i landet går bra är det många av medborgarna som inte känner igen sig.
Vänsterpartiet lovar att vi de kommande fyra åren ska kämpa för
•Bostäder med hyror som matchar efterfrågan.
•Halverade avgifter i Kulturskolan redan 2019.
•Fri kollektivtrafik på fritiden för alla 7 – 19 åringar.
Så ser framtidens Knivsta ut!

Boo Östberg, C, vill att landsbygden går hand i hand med staden. KD vill ha trygghet och trivsamhet för familjer och företagare. Små barngrupper i förskolan och ekonomi i balans. Fördubblat stöd till ideella föreningar, säger han sig kunna leverera. Till skillnad mot övriga partier, säger han dessutom. Efter debatten fick vi veta att stödet skulle finansieras med uppsägning av personal som i dag stöttar föreningslivet. Därefter får vi veta att de borgerliga partierna inte är beredda att höja skatten, medan de rödgröna finansierar sin politik med en skattehöjning.

En stor fråga var skolan, där V ville ha satsning på elevvården på grund av den stora andel elever som mår psykiskt dåligt, och fler vuxna i skolan. Christer menade även att de datorer som moderaterna vill köpa redan 2019 får vänta till 2020 då V anser att Knivstas elever behöver lärare före datorer. Även samhällsbyggnad var ett hett debattämne, där grönområden stod mot exploatering av centrum. Boo Östberg, C, menade att Gredelby hagar och Trunsta träsk skulle bli som ett Hyde Park i Knivsta. Kerstin Umegård menade att klimatförändringar kan dämpas om man sparar natur i centrum. Peter Evansson, S, hade visioner om ett friluftsområde kring Valloxen.

Kenneth Gunnar, kommunfullmäktiges ordförande, undrade om CIK kommer att lösa framtidens lokalbehov för Knivstas föreningar? Knappast, menar Klas Bergström, men den är en bra början. KD menade att CIK är för dyr och vill låta näringsliv och föreningar driva den. Skola, vård och omsorg bör i stället prioriteras.

På Vänsterpartiets sista minut sa Christer Johansson följande:

Tack för ordet

Maria Fornemo

Maria Fornemo

I UNT kunde vi nyligen läsa om Emma Blomgren som börjat i den nybyggda Tiundaskolan. Emma säger: ”Det är en jättefin skola och så ligger den nära där jag bor.” När jag växte upp och gick i den skola som låg närmast min bostad var varken jag eller mina klasskamrater oroliga för att få ett jobb eller en bostad. Det var självklart att alla behövdes i samhället och att det fanns bostäder åt alla. Så är det inte för dagens unga.
Dessutom finns det partier och politiker som vill lägga ansvaret på föräldrarna att välja bort dåliga skolor. I Vänsterpartiets Knivsta ska alla skolor vara bra skolor. Vi vill inte ge en skattekrona till en dålig skola.
Min partikamrat Jaya Montell sammanfattar det så här: ”Jag vill att våra barn ska känna sig trygga. Och trygghet förutsätter jämlikhet.”
Slutligen måste vi tillsammans stoppa den psykiska ohälsan bland Knivstas tonåringar. Vänsterpartiet vill att alla unga ska få tillbaka framtidstron och sin psykiska hälsa.

Rösta på Vänsterpartiet den 9 september !

Sammanfattat av 
Maria 
Fornemo

Skriv en kommentar