föreningen

God stämning vid Vänsterpartiets tält på Sågverkstorget

Glädje, kaffe och politik på Sågverkstorget

Glädje, kaffe och politik på Sågverkstorget

Med en jämn ström av Knivstabor och tillresta besökare som bidrog med lyckönskningar och glada tillrop blev det en trevlig dag på torget även denna Röda Lördag. Det dracks kaffe, pratades politik och delades ut foldrar och tidningar så de fyra timmarna var snart slut på torget. Ett torg som blivit trevligare än förra sommaren. Tack till den lilla parkenheten som gör ett bra jobb denna varma sommar. Tack också till polisen som åkte förbi och kollade att det var lugnt.

Ett av de första förslagen som framfördes under mötet var att döpa om Sågverkstorget till Röda torget.  Senare under dagen blev det samtal med önskemål om att göra centrum mer levande. Fler invånare som rörde sig i samhället var det enighet om att det skulle skapa ett trevligare centrum. Nu känns det ofta ganska öde, speciellt på kvällarna. Rosendals obebyggda tomt fanns det flera funderingar och önskningar om, varav inget var det beslutade. Någon trodde att det skulle bli bara hälften så högt, med tanke på svårigheterna med att sälja lägenheterna. Butiker och service i gatuplanet vill däremot alla ha och någon hade det djärva förslaget att Mojjen skulle få komma tillbaka. Det senaste kanske inte känns speciellt troligt.

Vänsterpartiets förslag om införande av Vänsterhyror på nyproduktion uppskattades då bostadsmarknaden hittills gjort det mycket svårt för många unga familjer att flytta in i en nybyggd hyresrätt. Med vårt förslag kommer en nybyggd tre bli 3 000 kronor billigare per månad. Fler cykelvägar och lekparker för barnen framfördes behov av, varpå mamma och barn tog sats och sprang genom fontänen. Det gäller att se möjligheterna. Lång väntan på VA lösningar för nybyggnad framfördes som något kommunen borde bli snabbare på. Äldreomsorgens samarbete med sjukvården intresserade några av mötesdeltagarna.

Oro fanns för en smutsig och hård valrörelse men också oron över hur valresultatet kan komma att göra det mer eller mindre svårt att styra såväl kommunen som landet. Men vi fick samtidigt många tack för allt som Vänsterpartiet lyckats vara med och genomföra, i både riksdag och kommun, under de fyra åren som snart förflutit och en önskan om att vi 2019 finns i majoritet i kommunen. Det hoppas naturligtvis vi också och gläds åt att medlemsökningen i föreningen fortsätter.

Christer Johansson
ordförande

 

Skriv en kommentar