insändare

”Unga ska känna framtidstro”

Artikel i Knivstabygden 30 maj 2018.

KNIVSTA Christer Johansson är Vänsterpartiets förstanamn i höstens kommunval i Knivsta. Det här är femte intervjun i en serie.
Klicka på bilden om du vill se filmen med svaret på Stafettfrågan.

Christer Johansson

Valet 2018

Vilken är Knivstas viktigaste fråga just nu?
– Att ge alla unga bra förutsättningar och då menar jag en bra fritid och skoltid. Framför allt ska barn och unga kunna känna en framtidstro. I dag går 10 procent ut 9:an med ofullständiga betyg i Knivsta. Andra viktiga frågor är fler hyresrätter med lägre hyror och att det blir billigare och enklare att ta sig fram med kollektivtrafik.

Hur ska politikerna hantera Knivstas snabba tillväxt?
– Genom att börja titta på helheten så att man får ihop infrastrukturen, innan man går in på detaljerna. I dag säljer man en ruta i taget. Planera för cyklar, gående och kollektivtrafik så att folk tar sig till arbete, studier och fritid. En annan viktig bit i stadsplaneringen är grönområden, lekplatser och offentliga mötesplatser.

Hur vill du att Knivsta ser ut om 20 år?
– Ett samhälle där alla bryr sig om varandra och ser varandra som jämlikar. Jag vill få bort indelningen i ”vi och dom”: pensionärer–förskolebarn, Alsikebor–Knivstabor, nyanlända–gammalboende. Vi ska vara kommunen där vi säger hej till varandra, det skapar trygghet. Om alla även känner att de får det de behöver, till exempel bostad, arbete och en bra skola, ökar framtidstron och minskar grunden för kriminalitet.

Vad är bäst med Knivsta?
– Det är nära till natur.

Vad är sämst med Knivsta?
– Att så många unga, mest tjejer, lider av psykisk ohälsa.

Tina Lövrander, reporter Knivstabygden

Skriv en kommentar