kommungruppen

Alla får stanna efter lyckosamt samarbete

Fredrik Rosenbecker

Fredrik Rosenbecker

Tack vare ett långvarigt organiseringsarbete av Tillsammans för Knivsta kombinerat med en stark opposition i socialnämnden fattade en enig nämnd det positiva beslutet den 16 november 2017. De ensamkommande som bor i Knivsta och under asylprocessen fyller eller skrivs upp till 18 år får stanna i kommunen.

Annika Övernäs nyvald ordförande i föreningen 18 plus i Knivsta fick, under en ajournering, inleda mötet med att berätta om det stora engagemanget bland Knivstaborna. Medlemmarna i den nybildade föreningen som har verkat som gode män, värdfamiljer eller både och har tillsammans lovat att ordna boende åt de ungdomar som vill vara kvar i Knivsta.

Kvartettens representanter i socialnämnden S, V och KNU med stöd av MP, som inte har någon representant i nämnden, har under hösten jobbat på att hitta en lösning som skulle kunna gå igenom i nämnden. Osäkerheten fanns länge och förslaget till beslut i handlingarna var att ”ensamkommande asylsökande som fyllt 18 skulle flyttas till Migrationsverkets asylboende för vuxna.”

Efter att andre vice ordförande Britt-Louise Gunnar (S) läst upp Kvartettens tilläggsyrkande med bifall av Vänsterpartiets Fredrik Rosenbecker och övriga representanter från oppositionen kom ordförandes svar. – Jag stöder förslaget som lagts fram och det är oerhört glädjande att det finns ett så starkt engagemang i civilsamhället för de här människorna. Det visar att Knivsta är ett gott samhälle sa Göran Nilsson (M).

En enig socialnämnd beslutade därefter att ungdomarna får bo kvar i kommunens boenden till och med den 10 januari 2018. Därefter tar den nybildade föreningen 18 plus i Knivsta över ansvaret för ungdomarnas boende. Föreningen kommer att kunna söka de statsbidrag på 350 000, som Knivsta kommun beviljats, för i första hand matbidrag till de Knivstabor som låter en eller flera ungdomar bo hos sig. Beslutet gäller till och med den 30 juni 2018.

Vänsterpartiet är stolta att vi medverkat till detta positiva beslut och önskar alla inblandade stort lycka till. Vi kommer naturligtvis att följa utvecklingen och stötta med det vi kan.

Fredrik Rosenbecker, ledamot i socialnämnden
Christer Johansson, gruppledare

Skriv en kommentar