kommungruppen

Ansökan om Fair Trade City – diplomering

Det börjar med Fair Trade

Det börjar med Fair Trade

Vänsterpartiet lämnar följande yttrande angående KS majoritets förslag till beslut om att avslå motionen: Ansökan om Fairtrade City – diplomering.

Kort om Fairtrade
Långa, hårda arbetsdagar och löner som inte går att leva på. Så ser verkligheten ut för många av de hundratals miljoner människor som lever i fattigdom världen över. När du väljer Fairtrade-märkta produkter skapar du möjligheter till förändring och utveckling.
• Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor.
• Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet.
• Barnarbete och diskriminering motverkas.
• Demokratin och organisationsrätten främjas
• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas
Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom.

Ovanstående text kommer från en webbplats tillhörande ett av Knivsta större företag, ICA Kvantum, och när det 2015 genomfördes fika challenge i Fairtades regi var Knivsta fikatätast i länet. Med 1 208 personer var Knivsta ensamt större än Enköping, Tierp och Älvkarleby tillsammans (1 143). Knivsta kommun hade flest fikadeltagare per capita där 7,5% av invånarna fikade.

Det betyder att såväl företagen som invånarna i Knivsta är positiva till mer rättvis handel. Mot dessa står KD, M och C i Knivstas kommunstyrelse. Deras huvudargument mot en ansökan är att Fairtrade snedvrider marknadens villkor och att en av ägarna till Fairtrade i Sverige är LO.

Att svenska arbetares organisationer stöder arbetare i andra länder och skapar möjlighet för egen försörjning och utbildning är inget som de tre nämnda partierna kan tänka sig att stödja. De fortsätter sin fackföreningsfientliga politik från sin tid som regering 2006 – 14.

När Vänsterpartiet i januari 2010 motionerade om att Knivsta borde ansöka om att bli en Fairtrade City fanns det 27 diplomerade kommuner i landet. Den siffran är i dag 67 och över fem miljoner svenskar bor idag i en Fair Trade City. Nu tycker Vänsterpartiet att det är Knivstabornas turr att få ingå i den solidariska familjen.

Vänsterpartiet hoppas att en majoritet av fullmäktiges ledamöter har en annan uppfattning än de tre partierna i KS och bifaller motionen.

 

Christer Johansson (V)
ersättare KS

Skriv en kommentar