föreningen

Vänsterpartiet gör skillnad för dig

En månad har gått av året då Vänsterpartiet är med och påverkar politiken både i Knivsta och i Sverige. Vi står för en politik som
investerar i människor och som gör att Knivsta och Sverige kan växa.

Byggemenskap

Byggemenskap

Tillsammans tror vi att det går att skapa en rörelse som bryter den hopplöshet som många känner. Det går att göra skillnad. Tillsammans kan vi bygga ett samhälle att lita på. För det behövs en politik som ser att människor är värda att satsas på. En politik för mer resurser till välfärden och investeringar i jobb, bostäder och infrastruktur. Då behöver de allra rikaste i samhället bidra mer.

Vi vet att jämlika samhällen mår och utvecklas bättre. Men för att minska klyftorna och få fart på investeringarna måste vi ha skatter som omfördelar. Det är rimligt att de som har mest är med och bidrar, det försprång de rikas barn har när de föds är stort nog ändå.

I Knivstas Mål och budget för 2016 står bland annat att:

 • Vi ska minska barnfattigdomen
 • Kulturskolan ska ta mot fler elever
 • Det ska byggas fler hyresrätter
 • Antal gång och cykelvägar ska öka
 • Tillgången till park och grönområden ska öka
 • Sommarjobben för Knivstas ungdomar ska fördubblas

I riksdagens budget där Vänsterpartiet också fick med satsningar följer några exempel:

 • Satsning på ungas psykiska hälsa
 • Fler anställda och höjd kvalitet i fritidshemmen
 • Höjt underhållsstöd
 • Stärkt långsiktigt stöd till kvinnojourerna
 • Investeringsstöd för billigare hyresrätter
 • Fri tandvård till 23 år
 • Fler anställda i äldreomsorgen och socialtjänsten

Detta var några exempel på vad som händer när Vänsterpartiet är med och påverkar.

Nu vill vi höra din åsikt. Vad tycker du att vi ska åstadkomma tillsammans? Vad behövs allra mest för att vi ska få ett samhälle att lita på?

 

Skriv en kommentar