föreningen

Kommunfullmäktige 23 maj

Malin Tollbom / foto Jeannette Escanilla

Malin Tollbom

Stenkastning mot brandkåren
Kommunalrådet informerade om att brandkåren i Knivsta utsatts för stenkastning. Detta är givetvis en förkastlig handling, men någonting som verkar bli allt vanligare i samhället. Ibland har dessa fenomen satts i samband med att ungdomar inte känner sig delaktiga i samhället p.g.a. svårigheter att få jobb, bostäder eller vettig fritidssysselsättning. I vilket fall som helst är det viktigt att reagera och försöka hitta en lösning på detta.

Torghandel för närproducerat
Två datum i september kommer en torghandel hållas utanför kommunhuset. Säljare av närproducerat kommer att sälja varor. Som närproducerat räknas i detta fall allt inom 25 mil, vilket känns som ganska långt bort. Kanske kan i framtiden, kommunen själv finnas representerade med sina kommunala kor, där tanken är att vi, utan att behöva bryta mot några handelshinder, kan servera närproducerad mat till skolor och vårdboenden.

Knivsta Arena
Tre förslag till hur det kommande allaktivitetshuset ska se ut presenterades. Inget beslut har ännu fattats, men det viktigaste är kanske att det äntligen kommer igång ett byggande för att tillgodose Knivstas ungas behov av en vettig fritid.

Trafikplats Brunnby – påfart till E4:an
Björn Enskär (S) tog upp ett viktigt trafikproblem i Knivsta – avfarten från motorvägen. Önskvärt är att bygga en planskild korsning så att gående och cyklister slipper riskera livet när de passerar t.ex. för att bada vid Brunnbybadet. En motivering till att inte bygga planskilt är enligt Göran Nilsson (M) att det är så få som cyklar eller går den vägen. Tacka för det, det visar att vi har ganska få självmordskandidater i Knivsta. Vänsterpartiets budgetförslag har lång tid haft cykelvägar som prioriterade.

Ungdomens Hus i brandstationen
Vänsterpartiet vill gärna påskynda skapandet av ett ungdomens hus i Knivsta. Kommunen kommer att undersöka möjligheten att skapa detta i den gamla brandstationen och eftersom detta är en fråga vi brinner för, önskar vi att detta kan ske skyndsamt. Vilken lokal som ska användas är kanske sekundärt i sammanhanget.

Upphandling av livsmedel
Nya riktlinjer för upphandling av livsmedel i Knivsta låg på bordet för kvällen. Delar är bra och försöker säkerställa att vi ger bra mat till kommunens innevånare, men det saknas fortfarande viktiga beslut. Vi i Vänsterpartiet kommer att verka för jämlikare arbetsvillkor och mot exploatering av arbetare i tredje världen genom att bevaka avsnittet om Social rättvisa med mål att bli ett Fairtrade City. Om vi dessutom skulle ha kommunala kor, skulle korta transporter och en god djurhållning kunna garanteras för kommunens nötkött.

Fullmäktigeberedning för flyktingmottagning
Ett ovanligt scenario inträffade under kvällen: Vänsterpartiet fick igenom ett förslag. Till Fullmäktigeberedningen för kommunens framtida flyktingmottagande och integrationspolitik ville kommunstyrelsen först enbart godta representanter eller ersättare från kommunfullmäktige. Vänsterpartiet vill helst tillsätta platsen med den mest kompetenta i frågan, vilken inte sitter i KF. Med en ändring av formuleringen i texten, fick vi igenom vårt önskemål och Charlotte Judkins från Vänsterpartiet valdes in i beredningen.

Rådjursdebatt
För övrigt handlade den mest intensiva debatten ikväll om rådjur. Egentligen inte om rådjurens varande eller inte, utan om vem som ansett vad och vid vilket tillfälle. Eftersom vi i Vänsterpartiet anser att det faktiskt finns viktigare frågor att fundera över, lade vi oss inte i denna debatt.

Demokratidebatt
Kvällens möte avslutades med en demokratidebatt. Hur ska demokratin behandlas i matrisen för vår vision 2025? Efter en inledning av vice ordförande i demokratinämnden fick gruppledarna tre minuters anförande. Ordningen var lottad och Vänsterpartiets Visionsdikt av Petter Åkerman 15 år från Kungsbacka fick fullmäktige att applådera. Då det inte blev tid för några replikskiften utsåg vi oss, med stöd av applåderna, som vinnare i demokratidebatten.

sammanfattat av
Malin Tollbom

Skriv en kommentar