insändare

Dålig enkät blottar dålig politik

Insändare i Knivstabygden i maj 2010. 

Maria Fornemo/foto Robert Johansson

Maria Fornemo/foto Robert Johansson

 

Vi i Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ställer oss kritiska till den enkät som majoriteten i Knivsta skickat ut till kommunens skolelever. I enkäten ombeds skoleleverna kryssa för den typ av fritidsanläggning de tycker är viktigast. “Vad tycker du kommunen ska satsa på?“ är rubriken. Det kan till en början förefalla sympatiskt att fråga dem det berör. Men i verkligheten blottar enkäten majoritetens ovilja och oförmåga att ta ansvar för barns och ungas fritid. Det finns flera anledningar till att ogilla enkäten:
  1. Enkäten ställer barns intressen mot varandra. Därigenom ställs också olika föreningar mot varandra i jakten på tider i hallarna. Det duger inte. Barnen ska ha rätt till en meningsfull fritid oavsett om de är intresserade av handboll, fotboll, innebandy eller annat.
  2. Varför finns inte allaktivitetshus med som val? Enkäten blir oseriös utan det alternativ som nära hälften av kommunens politiker förordar.
  3. Enkäten är formulerad som att Knivstas politiker står enade bakom den. Så är inte fallet.  S och Kn.nu reserverade sig mot den i kommunstyrelsen. (V hade reserverat sig om man funnits med i kommunstyrelsen.)
  4. Kommunstyrelsen har redan tagit ett beslut om att en isbana ska byggas. Ändå finns detta med som ett av alternativen. Har inte kommunstyrelsen för avsikt att förverkliga fattade beslut?
  5. Detta utskick har gått till alla Knivstas skolbarn, och sådant kostar pengar. Vem betalar?
  6. I enkäten uppmanas eleverna att lämna in sitt svar till klassläraren. Men det är inte korrekt att blanda in skolans personal i de politiska göromålen. Vi tycker att deras jobb är att vara pedagoger.

 

Maria Fornemo (V)

Christer Johansson (V)

Anders Grönvall (S)

Ninel Jansson (S)  

Skriv en kommentar