motioner

En ”Påse pengar” till Knivstas ungdomar

Christer Johansson

Kommunfullmäktige röstade bifall till Vänsterpartiets motion om en ”Påse pengar” till ungdomars fritid och under 2010 finns nu 50 000 kr att söka för evenemang som initierats av ungdomar för ungdomar.

Efter att ha blivit liggande sedan i november 2007 kom äntligen motionen om en ”Påse pengar” till ungdomars fritid upp för beslut i kommunfullmäktige. Den 10 september 2009 blev ett historiskt datum då det är första gången en motion från Vänsterpartiet fått bifall.

Ett enigt kommunfullmäktige beslutade, förutom bifall till motionen, även bifall till tilläggsyrkandet om att avsätta 50 000:- i 2010 års budget. Det är nu fritt fram för Knivstas ungdomar att planera för fritidsaktiviteter för sig själva och sina kompisar.

Här följer hela motionen

2007-11-05

Motion till
Knivsta kommunfullmäktige

Inför ”En påse pengar” till ungdomars fritid i Knivsta Kommun 

Knivsta är en av de få kommuner i landet där antalet tonåringarna förväntas öka de närmaste åren. Fritidssituationen för de ungdomar som redan finns i Knivsta är sämre än på länge och många insatser kommer att behövas för att vända den negativa utvecklingen. En insats, tycker Vänsterpartiet, kan vara att återinföra det ekonomiska stöd till ”drogfria evenemang” som fanns ett tag när kommunen var nybildad. När de nya föreningsstöden antogs hade detta bidrag försvunnit vilket vi tycker är olyckligt.

Det innebär att en av landets barnrikaste kommuner, Knivsta, saknar ett stöd som mängder av kommuner runt om i landet delar ut till ungdomars egna initiativ. Ungdomsstyrelsen ser bidraget som ett framgångsrikt sätt att ge ungdomar verkligt inflytande i de beslut som rör deras eget liv. Aktiviteten ska vara drogfri och rikta sig till andra ungdomar än de som ingår i projektet.

Bidraget har lite olika former i olika kommuner och betalas ut både som förlustgaranti och som stipendium. Namnet varierar också men ”En påse pengar”, ”pengar i en påse” och ”en snabb slant” är några namn som återkommer i flera kommuner. Det gemensamma är snabb handläggning, enkel administration och svar på ansökan lovas ofta inom fyra veckor. Storleken på bidragen varierar från ett par tusenlappar upp till 20 000 som är det högsta belopp jag sett.

Om detta bidrag införs och marknadsförs i Knivsta innebär det att ungdomar skulle kunna genomföra aktiviteter runt om i kommunen i t ex bygdegårdarna. Vad stödet ska heta i Knivsta är inte det viktiga men ”En påse pengar” är ett namn som finns i många kommuner. Då de äldre tonåringarna ofta glöms bort i olika kultursatsningar och samma åldersgrupp ofta slutar inom idrotten är det viktigt att inte begränsa stödet till för unga, utan 15 – 20 år vore en lämplig åldersgrupp. Storleken på påsens innehåll är svårt att veta men mindre än 50 000 borde det inte vara och ej utnyttjade medel bör övergå till kommande år. Det har funnits kommuner som haft ”ungdomsmiljonen” som ungdomarna själva beslutade om.

För Knivsta ungdomars framtid och ökat ungdomsinflytande vill Vänsterpartiet

att Knivsta kommun inför ”En påse pengar” – ett ekonomiskt stöd för att uppmuntra ungdomars egna initiativ.

Christer Johansson

Skriv en kommentar