Okategoriserade

Årsmöte med kvinnotema

Josefin Brink inledde mötet med att berätta om vägen till en feministisk politik. Ett intressant föredrag som engagerade de närvarande medlemmarna.

Under föredraget fördes en intressant dialog och vi fick höra om hur den nuvarande politiken försvårar kvinnors villkor på arbetsmarknaden och i samhället. Det finns mycket kvar att göra för att förbättra kvinnors villkor och vi fick en del tips att fortsätta jobba med. Josefin berättade slutligen om ett förslag till statsbidrag som belönar de kommuner som jobbat med att skapa rättvisare löner mellan kvinnor och män.

Efter att Josefin visat talang på att springa fort till tåget. Som hon hann med, genomfördes ett odramatiskt årsmöte. Den nya styrelsen fick följande utseende:

Christer Johansson, ordförande
Siv Ahlström, sekreterare
Jaime Escobar, kassör
Maria Fornemo, ledamot
Björn Jonasson, ledamot

Sören Ericson valdes till revisor och Lisbeth Davidsen Johansson till valberedning.

Skriv en kommentar