Okategoriserade

Internationella kvinnodagen – viktigare än någonsin

Nedanstående artikel infördes den 5 mars i Knivsta bygden under rubriken ”Internationella kvinnodagen viktigare än någonsin” och UNT den 11 mars under rubriken ”Tio kvinnor misshandlas varje timme”

Den 8 mars uppmärksammas kvinnors villkor, på olika sätt, över hela världen. Behövs en speciell dag för kvinnor i Sverige 2008, i världens mest jämlika land?
Ja, anser vi i Vänsterpartiet och vill fortsätta att jobba för att kvinnor i Knivsta och resten av landet ska kunna leva med grundläggande mänskliga fri- och rättigheter.

Det största hindret för att kvinnor under trygga former ska kunna delta i det sociala livet och röra sig fritt i samhället är mäns våld. Våldet mot kvinnor, där förövaren var bekant med offret, ökade med 28 % i Uppsala län under 2007. Detta enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ som dessutom uppskattar att det i Sverige misshandlas 10 kvinnor i timmen och våldtas en kvinna i timmen, dygnet runt, året runt.
Hur många av dessa finns i Knivsta? 

Kommunerna är sedan 1998 skyldiga att tillhandahålla det stöd och skydd som våldsutsatta kvinnor och deras anhöriga är i behov av. Det vanliga i många kommuner är att förlita sig på ideella krafter och ge ett varierande stöd till kvinnojourer. Socialtjänsten, lärare, elever och ansvariga politiker har inte tillräcklig kompetens för att hantera kvinnornas och tjejernas behov. Kvinno- och tjejjourerna har ofta den kompetensen. I Knivsta finns ingen kvinnojour.
När kommer en tjej- och kvinnojour att öppna i Knivsta?

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor fortsätter att öka och i Knivsta tjänar genomsnittskvinnan drygt 100 000 mindre per år, än genomsnittsmannen. Många av dessa kvinnor jobbar hos kommunen med att upprätthålla vår gemensamma välfärd. Trots tuffa villkor gör de varje dag en stor insats för Knivstas barn och gamla. En så bra insats att när den borgerliga kommunledningen i januari 2008 införde privat kundval inom hemtjänsten valde alla utom en den kommunala verksamheten. Det behövs inga vinstkrävande privata aktörer inom den offentliga välfärden. Istället behövs det bättre villkor som heltidstjänster, mer personal och högre löner för de kvinnor som står för grundläggande viktiga välfärdsjobb.

Vänsterpartiet i Knivsta har i flera år drivit frågor om tjejers och kvinnors villkor i Knivsta. Vi vill se ett tryggare Knivsta för kvinnor i alla åldrar i hemmen, på arbetsplatserna och i skolan.  

Siv Ahlström (v)
Maria Fornemo (v)
Christer Johansson (v)
Marika Olofsson (v)

Skriv en kommentar