Okategoriserade

Långt kvar innan Knivsta är en plats att växa på

När Knivsta för fem år sedan blev egen kommun var det tre frågor som lyftes fram som de viktiga argumenten för att bryta sig loss från Uppsala och bilda den nya kommunen. Det tre frågorna var demokratin, skolorna och fritidsfrågor. Många knivstabor var missnöjda med den service de fick av Uppsala kommun.

Vad har då hänt under de fem år som borgarna med moderaterna i spetsen styrt Knivsta?

Antalet lokala politiker har ökat och engagemanget får betecknas som stort hos de flesta. Men när det är dags att genomföra fattade beslut och sådant som knivstaborna efterfrågar så har de ansvariga "inte hunnit än" eller så hävdar de att "kommunen inte har råd." Några exempel är lekplatser, gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, vuxna i skolan, flyktingmottagning, hyreslägenheter, kvalitetsdeklarationer för kultur- och fritidsverksamhet, konsumentrådgivning, kvinnojour och sommarjobb.

I skolorna tvingas Knivstas elever dagligen leva med den lägsta lärartätheten i landet. Detta har fått till konsekvens att antalet elever som slutar grundskolan utan fullständiga betyg ökar. Nu kommer dessutom flera insändare från såväl förskolepersonal som föräldrar med larm om för stora barngrupper även på kommunens förskolor.

Medlemmar i det lokala föreningslivet var snabba att på eget initiativ bekosta och ta fram planer och flera privata finansiärer för ett "Allaktivitetshus". Ett hus som skulle ge plats för nya och gamla verksamheter samlade under ett tak. Först efter fyra år, då de aktiva från föreningslivet blivit färre och endast de mest hängivna fanns kvar, ville kommunledningen starta ett samarbete för att förverkliga bygget. Centerpartiet fortsätter dock att säga nej till planerna. Under tiden har en av Upplands största ishockeyföreningar, Knivsta IK, tvingats lägga ner all sin ishockeyverksamhet.

Vänsterpartiet Knivsta har i varje budget lagt mer resurser än majoriteten på barn och ungdomar. Medan moderaterna gläds åt skattesänkningen 2009, på drygt 1 miljon, så ropar många av knivstaborna efter fler vuxna i skolan, mer fritidsverksamheter och mindre grupper på förskolorna.

I en nyligen, av SCB, genomförd attitydundersökning hamnar Knivsta i två av tre områden under genomsnittet, bland de 53 deltagande kommunerna. De områdena var "Knivsta Kommun som en plats att bo och leva på" och "Knivsta Kommuns verksamheter". Det enda området som hamnade över genomsnittet var "inflytandet i Knivsta Kommun". Inom det senaste området fick dock förtroendet för politikerna det lägsta betyget.

Vänsterpartiet Knivsta vill se en satsning på alla de unga som finns i kommunen och den satsningen måste göras nu. Vi får aldrig en andra chans att ge barn och unga en bra uppväxt. De är unga bara en gång och ungdomstiden går inte i repris.

Invånarna i landets yngsta kommun är värda en bättre politisk ledning. En ledning som kan leva upp till kommunens nyligen antagna slogan: "Knivsta en plats att växa på."

 

Christer Johansson (v)                                      Maria Fornemo (v)Gruppledare                                                      ersättare i Utbildnings- och fritidsnämnden

Skriv en kommentar