Okategoriserade

Äldreomsorg och kvinnors arbetsvillkor

Knivstas största arbetsgivare, kommunen, har en stor del av deltidsarbetande kvinnor bland sina anställda. Många av dessa finns inom äldreomsorgen.

Vänsterpartiet har såväl i riksdagen som i Knivsta kommun drivit rätten till heltid. Vi anser att även ensamma kvinnor ska ha en möjlighet att försörja sig själva på ett arbete och inte behöva vara beroende av ytterligare en inkomst för sin försörjning. Förutom rätten till heltid är det för oss vänsterpartister viktigt att anställda har möjlighet att påverka verksamheten på sin arbetsplats. 

Nyligen infördes en ny organisation inom äldreomsorgen som flyttar ekonomiska och verksamhetsmässiga beslut längre bort från arbetsplatserna. När framtida verksamhetsförändringar diskuteras och beslutas långt från respektive arbetsplats är vår erfarenhet att det är svårare att få ett positivt genomslag. Detta ger i slutändan en sämre service till kommuninvånarna. I andra kommuner jobbas det på att få personalen mer delaktig i beslut som rör verksamheten, inte tvärt om.

Vänsterpartiet har vid flera tillfällen blivit lovat att det skulle genomföras en utvärdering av den nya organisationen inom äldreomsorgen i Knivsta. I den undersökningen skulle all personal få möjlighet att komma till tals. Ryktesvägen har det kommit till personalens kännedom om att undersökningen nu är på gång. Men någon information om att den pågår och hur de anställda ska få lämna synpunkter har inte kommit ut till arbetsplatserna.

Nu utgår vi från att detta bara är en miss någonstans och att den rättas till. Men fram till nästa val kommer Vänsterpartiet att fortsätta kampen för bättre arbetsvillkor för kvinnor och en god service till Knivstas äldre. 

 

Siv Ahlström (v)
Marika Olofsson (v)
Christer Johansson (v)

Skriv en kommentar