Okategoriserade

Riv upp bakåtsträvande beslut

Det vårdnadsbidrag som majoritetetn vill införa skulle urholka den ordinarie barnomsorgen och föra familjepolitiken tillbaka till 1950-talet.

På det senaste fullmäktigesammanträdet i Knivsta, 14 juni 2007, röstade majoriteten igenom KD:s tilläggsyrkande om införande av ett vårdnadsbidrag i Knivsta kommun " … i enlighet med alliansöverenskommelsen så snart erfordliga beslut tagits." Naturligtvis reserverade Vänsterpartiet sig mot detta, för kommuninvånarna, mycket dåliga beslut.

Förutom att det är olagligt att dela ut kommunala pengar till föräldrar som tar hand om sina egna barn urholkar det ekonomin i den ordinarie barnomsorgen. Införande av vårdnadsbidrag är att föra familjepolitiken och kvinnors ställning tillbaka till 1950-talet, till ett samhälle som för länge sedan försvunnit. 

Knivsta har redan en mycket stor belastning på förskolorna. Vi har fått rapporter om stora barngrupper i trånga lokaler, med för få vuxna. Barn som inte hinner utvecklas som de borde. Vänsterpartiet yrkade i vårt budgetförslag, för 2008, på mer resurser till barnomsorgen. Moderaterna ville sänka skatten och KD ville införa vårdnadsbidrag. De båda senare förslagen rötades igenom med stöd av övriga allianspartier och miljöpartiet.

Förlorare blir kvinnorna och barnen. Lönegapet mellan Knivstas kvinnor och män är redan över 100 000 kronor. Med ett vårdnadsbidrag på 3000 kr i månaden till de lägst avlönade kvinnorna och skattesänkningar till de rikaste männen ökar dessa klyftor ännu mer. Rapporter från Norge som haft vårdnadsbidrag sedan slutet av 1990 – talet visar på just detta, att löneklyftorna mellan kvinnor och män ökar.

Fler undersökningar har visat att barns utvecklig stimuleras i möten med andra barn under professionell ledning av vuxna. Den miljön finns på förskolorna, om det inte blir för många barn. I hemmet blir det svårt att skapa den miljön. Då det inte finns några medel avsatta för vårdnadsbidraget i 2008 års budget blir det den befintliga barnomsorgen som får stå för kostnaden. Med resultatet att det blir ännu större barngrupper i Knivstas förskolor.

Vänsterpartiet vill ha mindre barngrupper och fler vuxna, i Knivstas förskolor, för barnens skull.

Maria Fornemo (v)
Ersättare i Utbildnings- och fritidsnämnden

Marika Olofsson (v)
Ersättare i Kommunfullmäktige

Christer Johansson (v)
gruppledare

Skriv en kommentar