Okategoriserade

Miljöfrågor i centrum på årsmötet

Vänsterpartiet Knivstas årsmöte den 4 mars inleddes med att Jacob Johnsson berättade om miljöarbetet i riksdagen. Det valdes även ny styrelse, pratades valarbete, antogs en ny budget och en ny verksamhetsplan.

Jacob Johnsson, vår riksdsagsman, berättade om behoven av att bromsa människans klimatpåverkan och behovet av en hållbar ekologisk utveckling. Det diskuterades livligt och frågorna var många till Jacob. Bland annat prateds det om behovet av att minska utsläppen, ändra levnadsvanor och åka mer kollektivtrafik.

Viktiga miljöfrågor för Knivsta som vi lyfte fram i diskussionen var kollektivtrafiken, jordbruket i kommunen,  odling av biobränsle till värmeverket och behovet av fler cykelleder. Vi pratade också om vikten av hitta konkreta "miljömål" på individnivå som gör det möjligt att få invånarna att se att det går att hjälpa till att uppnå de stora målen.

Mötet antog en budget och en verksamhetsplan med sikte på valet 2010. Vid valen så valdes en ny styrelse med följande utseende:

Christer Johansson, ordförande

Joakim Boholm Borgudd, ledamot
Jaime Escobar, ledamot
Maria Fornemo, ledamot
Marika Olofsson, ledamot

Björn Jonasson, ersättare
Gottfrid Strand, ersättare

Till revisor valdes Sören Ericson och till vaberedning omvaldes Siv Ahlström.

Som avslutning blev det diskussion om såväl barn- som äldreomsorg.

Skriv en kommentar