Okategoriserade

Vänsterpartiet ser möjligheter

Moderaten Sten Arnekrans säger att oron i det offentliga rummet med droger, våld och skadegörelse inte är värre i Knivsta än i andra kommuner. Vi Vänsterpartister tycker att en enda individ som drabbas är en för mycket

Hur Allaktivitetshuset med en kultursal, en cafeteria, en fullstor sporthall, fyra salar, en ishall och kanslilokaler "inte skulle innebära att så mycket mer skulle kunna erbjudas våra ungdomar" är för mig en gåta. Som jag ser det skulle huset kunna svälja några tusen ungdomar varje vecka och dessutom barn, vuxna och pensionärer. 

Efter mer än trettio år i ett flertal ideella föreningar vill jag påstå att jag har både erfarenhet och inblick i vad det innebär att jobba ideellt. Föreningslivet i Knivsta har länge behövt fler lokaler och med ett samarbete mellan föreningar, företag och kommunen kan det skapas. Sten Arnekrans och Knivstas moderater vill ge ungdomarna en fritidspeng. Vänsterpartiet vill skapa arenor där vuxna och unga kan mötas.

Vänsterpartiet vill göra Knivsta till en ungdomspositiv kommun och ser möjligheterna. Men med nuvarande majoritet får vi strida för att ungdomarnas insatser ska uppmuntras och deras behov tillgodoses. Allaktivitetshuset behövs i Knivsta för att ge föreningslivet en reell möjlighet att bedriva sin verksamhet. Fritidsledarna vid fritidsgården behöver få tryggare anställningar. Projektanställningar och timanställningar skapar inte den tryggheten unga människor behöver.

Det behövs långsiktiga fritidspolitiska beslut i Knivsta. Ungdomar är inga projekt. Dom är på riktigt. 

ChristerJohansson
Vänsterpartiet Knivsta

Skriv en kommentar