Okategoriserade

Se möjligheter, inte problem

Christer Johansson (v) undrade av vilken anledning Knivsta kommun har det näst lägsta kulturanslaget per invånare i landet.

Christers inlägg förvånar inte. Han skriver utifrån sin och sitt partis uppfattning om frågan. Vad som bör finnas med i detta debattinlägg är att man ser frågan ur flera perspektiv.

Oron ute på gator och torg – om det vore så enkelt att det bara beror på att kommunen inte har erbjudit ungdomar fritidsverksamhet så skulle säkert kommunerna ha kommit fram till detta tidigare. Vad som bör noteras är att Knivsta inte har högre kriminalitet än andra kommuner. Givetvis är det inte okej att vi har knark våld och andra bekymmer, men det finns andra insatser som man bör ta med för att bygga Knivsta till en positiv kommun.

Om vi ser på Knivsta efter 17:s tankar skulle det inte innebära att så mycket mer skulle kunna erbjudas våra ungdomar.

Lokalerna kan inte svälja hur många deltagare som helst. Förutom om man tillsammans med föreningar, näringsliv och andra intressenter tar upp frågan och prövar alla lokaler som finns, vilket ger en större valfrihet för den enskilde ungdomen.

Som bekant håller Alsikehallen på att färdigställas där verksamhet kommer att bedrivas. Ett stort antal föreningar ser Alsikehallen som ett bra tillskott till fritidsverksamheten.

Christer framför även ett beklagande om fritidsgårdens nedläggning och nyttjande av ideella krafter. Men jag ser en stor möjlighet i dessa ideella krafter.

Den vuxnes roll kommer då i dagen och det blir möjligheter till fritidspeng som ger den enskilde ungdomen möjligheter att välja fritidsområde.

Givetvis är inte detta kostnadsfritt men det kan leda till att man kan omfördela medel så att det kommer verksamheten till gagn.

Jag skulle påstå att inget politiskt parti värderar ungdomar mindre än andra. Ungdomen skall ha möjligheter att ge synpunkter samt att vara med och samverka, och vi ska tillsammans arbeta för att hitta en modell som ger alla intresserade en framtidstro och utveckling.

Framtidstro är inte detsamma som att pengahögen skall vara avgörande samt hur man satsar. Det är inte heller uttalat att satsningar idag är detsamma som satsningar för 10-15 år sedan.

För att göra Knivsta till en ungdomspsitiv kommun bör vi se möjligheter och inte problem. Jag tror att den enskilde ungdomen skulle se positivt på att få ta ansvar och övriga kommuninvånare en möjlighet att få dela med sig sina vuxna ideal till vår uppväxande generation.

Sten Arnekrans (m)
Knivstabygden 6 dec 2006

Skriv en kommentar