Okategoriserade

Kundval – bra för vem?

Majoriteten i Knivsta Kommunfullmäktige har nyligen, med bifall av Knivsta.nu, röstat igenom en modell för kundval inom hemtjänsten. Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet med motiveringen att hemtjänsten själv kan erbjuda alternativa val för de äldre, om det ges en större valfrihet för den kommunala personalen att jobba på olika sätt.

Den borgerliga majoriteten menar att de företag som vill in måste göra ett bra jobb för att bli kvar, då de bara konkurrerar med kvalitet. Camilla Westerborn hävdar vidare att det inte inneburit några problem för "andra kommuner som infört liknande system inom hemtjänsten". Hon säger vidare att "hemtjänsten idag har en fast summa i budget oavsett antal brukare. Men i det nya förslaget får hemtjänsten betalt för alla brukare." Varför kan inte den kommunala hemtjänsten få den möjligheten i dag? Istället vill majoriteten att kommunen ska ge skattepengarna till privata företag och säga upp kommunal personal.

Vänsterpartiet har på vägen till beslutet frågat och letat efter utvärderingar från kommuner som redan infört liknande modeller. Den enda vi hittat är Stockholm stads utvärdering "Privatiseringarnas pris". Det är en rapport med resultaten av de privatiseringar som genomfördes under 1990 –talet. Det visade sig bli sämre för personalen och dyrare för kommunen men inget bättre för brukarna.

Utan någon vetenskaplig exakthet har vi med jämna mellanrum kunnat läsa om hur privata företag inom vården misskött sina uppdrag. Auktorisation var villkoret för att Knivsta.nu skulle godkänna förslaget. Alla de företag som skrivs om i tidningarna har naturligtvis alla intyg som krävs.

Vänsterpartiet vill inte tvinga den kommunala personalen att säga upp sig och starta eget för att få jobba på alternativa sätt. Öka mångfalden inom den kommunala verksamheten, tilldela rimliga resurser och lita på den egna personalens förmåga. 

Siv Ahlström(v)
Marika Olofsson(v)
Christer Johansson(v)

Skriv en kommentar