Okategoriserade

Knivstaborna är värda Allaktivitetshuset

Knivstas invånare är värda en bättre fritidsverksamhet. Den nuvarande majoriteten i Knivsta kommun, med moderaterna i spetsen, har under fyra år snarare lagt ner än utvecklat fritidsverksamheten i en av landets barn- och ungdomsrikaste kommuner.
När mer än 80% av knivstaborna vill se ett Allaktivitetshus anser Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Knivsta.nu att det är kommunens ansvar att ta initiativ och se till att Allaktivitetshuset byggs.

I UNT den 19 augusti påminns vi om två starka skäl till varför Knivsta skulle bli egen kommun och bryta sig loss från Uppsala: Trång i skolorna och brist på ishall. Hur ser det då ut i dag efter fyra år som egen kommun?

Det är fortfarande stora klasser, landets lägsta lärartäthet och ingen ishall i sikte. Det är trångt i hallar och på fotbollsplaner vilket tvingar föreningar att säga nej till barn och ungdomar som vill utöva t ex innebandy, fotboll eller basket.

Kommunfullmäktige i Knivsta har beslutat att alla verksamheter ska anta kvalitetsdeklarationer. I och med att Biblioteksverksamheten får sin kvalitetsdeklaration antagen i september har de allra flesta verksamheter nu kvalitetsdeklarationer. När startar arbetet med kvalitetsdeklarationer för fritidsverksamheten?

Visserligen har en studie gjorts som kommit fram till att det skulle vara möjligt att bygga ett Allaktivitetshus, med ishall, bakom Hälsohuset. Moderaterna och övriga partier i majoriteten menar att kommunen inte har råd och lägger ansvaret för byggande och drift av huset på föreningslivet och andra frivilliga krafter.

Vi anser vi att det är kommunen som måste ta initiativet till byggandet och bjuda in förenings- och näringsliv för att tillsammans hitta lösningar på driften av Allaktivitetshuset. Enligt beräkningar blir det cirka 3-4 miljoner per år, alltså betydligt mindre än en procent av kommunens omsättning. Det är inget hot mot kommunens ekonomi.

Rapporter duggar tätt om hur illa ställt det är med landets ungdomar. Alldeles för många väger för mycket, många slutar skolan utan fullständiga betyg, missbruket bland unga är högt, pressen att lyckas och se ”rätt” ut är ännu större. För många av dessa elever blir fritiden extra viktig. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL genomförde under 2005 en analys av Knivstas verksamhet. Den visar att Knivsta kommuns nettokostnader ligger mer än 50 % under vad jämförbara kommuner satsar på fritidsverksamhet som fritidsgårdar och idrotts- och fritidsanläggningar. Samtidigt har Knivsta dubbelt så många vårddygn per invånare som liknande kommuner i landet. Det är svårt att tro, att det inte kan finnas ett samband.

Det är hög tid att satsa på fritidsverksamheten nu, vi har inte råd att vänta. Knivstaborna är värda en offensiv politisk ledning. Vi är beredda att ta över det ansvaret och skapa en kommun med ett bättre fritidsutbud för alla invånare. Vi kommer att bygga Allaktivitetshuset under kommande mandatperiod om vi får förtroendet.

Christer Johansson, vänsterpartiet
Lars Berglöf, socialdemokraterna
Lennart Lundberg, Knivsta.nu

Skriv en kommentar