Okategoriserade

Motion om bilfritt torg i Centrum

Motion till kommunfullmäktige 1 juni 2004

Motion om avstängning för biltrafik på del av Forsbyvägen.

Bakgrund: Det mesta av biltrafiken i Knivsta centralort leds rakt igenom Centrum. Detta leder till en dålig Centrummiljö, dels med tanke på olycksrisk för gående, dels på grund av att en naturlig samlingspunkt saknas i Centrum.

Fakta: En avstängning av Forsbyvägen från Apoteksvägen om 40 meter söderut (till infarten Nordea), skulle leda till avsevärda förbättringar av miljön i Centrum och små försämringar för biltrafiken, som skulle använda Centralvägen/Särstavägen och sedan vidare.

Om trafiksituationen kräver det, önskar vi att man utvidgar vägbanan med en fil för trafik, som väntar vid järnvägskorsningen, så att inte trafiken blockeras vid varje passering av tåg. Man skulle lätt kunna skapa en fil österifrån och en fil norrifrån för biltrafik, som kan passera järnvägskorsningen.

Vänsterpartiet Knivsta yrkar:  – att en utredning görs angående möjligheten, att skapa ett sammanhängande torg från Särsta 3:43 över Forsbyvägen och fram till Nordea och nya byggnationen. Det vore praktiskt att samordna torgbyggandet med byggnationen av fastigheten Särsta 3:43, varför en skyndsam behandling skulle underlätta ärendet.

Vänsterpartiet Knivsta 1 juni 2004 genom

gruppledare Ann-Marie Morhed.

Skriv en kommentar