Okategoriserade

Motion om Kulturskola till Knivsta

Motion till KF den 27 april 2004.

Motion till Kommunfullmäktige Knivsta kommun    2004 04 27

Kulturskola till Knivsta  

Kultur i alla dess former är en ovärderlig stimulans för alla åldrar speciellt för unga. Därför anser vänsterpartiet att det i Sveriges yngsta kommun bör finnas, inte bara en musikskola utan en kulturskola.

Innehållet ska vara såväl dans, bild, hantverk, sång och naturligtvis musik av alla de slag. Ett mål för kulturskolan vore att varje år spela upp en musikal vilket skulle skapa utrymme även för ungdomsdelaktighet i samband med kostym och teknik.

Vi föreslår att alla elever i åk 4 – 9 som vill ska erbjudas plats.

Undertecknade yrkar, mot bakgrund av vad som ovan sagts     

att Knivsta kommun genast startar nödvändig planeringen för start av en kulturskola i Knivsta from ht 2005

Siv Ahlström (v)
Ann-Marie Morhed (v)

 

Skriv en kommentar