föreningen

Kalla vindar och allvarliga samtal på Röd Lördag

Servering av kaffe

Servering av kaffe

Stort tack till alla som trotsade kylan och besökte Vänsterpartiets Röd Lördag den 27 oktober. Höstvindarna gjorde sitt bästa för att ni skulle stannat hemma i värmen.

Samtalen handlade om såväl vad som händer just nu i Knivstapolitiken. Men mest om hur det kommer att bli på längre sikt. Det blev naturligtvis funderingar om den politiska organisationen och hur vi ska kunna samarbeta för alla Knivstabors bästa. Svaret är att samtal pågår, inom och mellan de fem partierna, med målet att på KF den 21 november kunna presentera en budget som får stöd av en majoritet av ledamöterna. Med stora underskott från 2017 och 2018 och andra stora utmaningar är det en tuff resa.

Utbyggnaden i Alsike Nord, avloppsfrågan, företagande och medborgardialoger var några ämnen som diskuterades mellan kaffedrickandet. Vi i Vänsterpartiet är glada för de synpunkter vi fick som vi naturligtvis tar på stort allvar och kommer ha med oss i de framtida diskussionerna.  Såväl internt på medlemsmöten som i dialog med de övriga partierna. Nu önskar vi alla skolelever ett trevligt lov och fortsätter jobbet mot ”Ett Knivsta för alla”. Vi ses på torget nästa gång den 24 november och förhoppningsvis har en hel del frågor blivit besvarade till dess.

Påminner slutligen om medborgardialogen den 5 november i Brännkärrsskolans matsal där det går att ställa frågor om förslag till detaljplanen för Alsike Nord etapp 2. Läs mer på kommunens webb

Christer Johansson
ordförande

Skriv en kommentar