föreningen

Den 9 september är startskottet

Lappade cyklar av en sliten men stolt valarbetare

Lappade cyklar av en sliten men stolt valarbetare

En mandatperiod är snart slut och på söndag väljs det nya ledamöter i såväl riksdag som kommunfullmäktige. Hur respektive parlament sedan ska kunna styras har det spekulerats vilt om under en ganska lång tid. Det enda vi vet är att det kommer behövas en hel del samarbete och dialog. Vänsterpartiet har visat sig vara bra på båda sakerna såväl i riksdagen som i kommunen. Vi har på båda ställen varit med och genomfört saker som tagit steg mot ett jämlikare samhälle.

Utan att sitta med i regeringen eller i kommunens majoritet har vi tagit några steg i rätt riktning. Vi vill gärna fortsätta det arbetet för ett klimatsmart Knivsta och Sverige som lämnar det ojämlika samhälle som dryga tjugo års politik lett till. Med en stark vänster kan vi minska makten för de nationalistiska och främlingsfientliga krafter som sprider sig, även utanför landets gränser. Dessa krafter är ett hot mot öppenhet och demokrati medan vänstern istället är för mer demokrati – över arbetet, ekonomin och andra viktiga delar av människors liv.

På lördag 8 september finns en sista möjlighet, inför valet på söndag, att prata med företrädare för de olika partierna i Knivsta. Från 10.00 – 16.00 på Sågverkstorget har jag uppfattat att det kommer gå att träffa representanter från de flesta partierna. Vänsterpartiet finns mellan 10.00 – 14.00 och bjuder på kaffe och svarar på dina frågor. Det är många som ännu inte bestämt sig vilka sedlar som kommer stoppas i de olika kuverten.

Vi önskar dig lycka till i ditt val och hoppas du använder din rösträtt. Kom ihåg att just din röst kan avgöra.

Christer Johansson
ordförande
Vänsterpartiet Knivsta

 

Skriv en kommentar