insändare

Bygg bort Knivstabostäders kö

Elin Johansson

Elin Johansson

Debattinlägg i Knivstabygden den 29 augusti 2018.

Fler hyresrätter som vanliga människor har råd med. Det är Vänsterpartiets löfte till Knivstaborna. Nu har vi chansen att bygga bort boendekön.

Bostadsbristens dåliga effekter är många. Den gör att unga inte kan flytta hemifrån, att äldre måste husera sina vuxna barn och att nyskilda inte kan flytta isär. Trångboddhet leder till ohälsa och att skolungdomar inte får studiero. Därför vill Vänsterpartiet ge Knivstabostäder i uppdrag att bygga 100 klimatsmarta hyresrätter per år.
Marknaden med byggherrar och banker förmår inte lösa den bostadsbrist som de själva varit med och skapat. Trots att det nu byggs mer än någonsin i kommunen, minskar inte Knivstabostäders kötid, som ligger kvar på sju år. De bostäder som byggts under vår nuvarande politiska ledning har anpassats efter dem med tjocka plånböcker eller tvingat in Knivstaborna i stora lån. Drygt hälften av de svenska hushållen har inte råd att hyra en nyproducerad hyresrätt, enligt statistik som Hyresgästföreningen tagit fram.

Vänsterpartiet vill i stället införa en ny typ av hyresmodell, vänsterhyror, som skulle innebära 30 procent lägre hyror i nyproduktion. Förslaget finansieras genom att hyrorna baseras på låneräntan istället för kalkylräntan som man normalt sätter hyrorna utifrån. Den lägre hyran gäller under tio år innan den omförhandlas. Förslaget har testats i Örebro, med goda resultat.

Under mandatperioden har Vänsterpartiet i riksdagen även drivit igenom ett investeringsstöd som gör det billigare att bygga hyresrätter med rimliga hyror. Hittills har 13 000 lägenheter i landet tillkommit med investeringsstöd. De riktigt låga hyrorna går att få när vänsterhyror kombineras med investeringsstöd. För en nybyggd trea motsvarar det 3000 kronor lägre hyra per månad. Vi vill därför se ett utökat stöd för att fler nyproducerade lägenheter ska kunna få så låga hyror som möjligt.
Knivsta står nu inför stora förändringar och utmaningar. Vänsterpartiet har gett sitt stöd till fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm i kombination med ny station i Alsike. I ett avtal med staten förväntas 30 procent av de bostäder som kommunen planerar att bygga, bli hyresrätter. Vi har nu chansen att använda denna stora förändring till något positivt. Med Vänsterpartiets modell kan vi bygga nya bostäder som människor faktiskt har råd att bo i. Vi har ett gyllene läge att skapa ett Knivsta där det finns bostäder för alla, inte bara de rika.

Elin Johansson (V)
fullmäktigekandidat

Christer Johansson (V)
fullmäktigekandidat
och gruppledare

Skriv en kommentar