insändare

Ett hållbart arbetsliv

Unt debatt den 10 augusti 2018

DEBATT Vem vågar ställa krav om man kan bli utbytt i morgon? Men det måste inte vara så! Med en stark vänster kan vi ändra på det, skriver fyra vänsterpartister.

För många är en fast anställning i dag något som man bara kan drömma om. Timanställningar, vikariat och andra otrygga anställningsformer leder till mer stress för allt fler och till att lönerna hålls nere. Makten har genom borgerlig politik förflyttats alltmer till arbetsgivarna. Vi har fått tystare arbetsplatser. Vem vågar ställa krav om man kan bli utbytt i morgon? Men det måste inte vara så! Med en stark vänster kan vi ändra på det.

Vänsterpartiet vill att hundratusentals otrygga jobb omvandlas till fasta anställningar.

Vi vill ta bort delade turer och anställningsformen allmän visstid, som gör det möjligt för arbetsgivarna att stapla vikariat på varandra. Bemanningsföretag hör inte hemma på svensk arbetsmarknad. Trygghet är också viktigt för småföretagare. Vi vill göra det lättare att starta företag genom att förstärka den sociala tryggheten för den som startar eget.

ArtikelbildJonas Karlsson

I sjukvården, skolan, socialtjänsten och äldreomsorgen finns det för lite resurser och för högt arbetstempo samt brist på inflytande över arbetet. Redan ansvarskrävande jobb i dessa kvinnodominerade arbeten har pålagts ökade krav, ökad övervakning och detaljstyrning, ökad rapportskyldighet och pappersarbete, samt besparingskrav.

Den mänskliga kostnaden är enorm då tusentals kvinnor och även män slits ut av sina arbeten, går till jobbet fast de är sjuka och får sina liv förkortade.

I längden drabbar det oss alla när delar av offentlig sektor sedan decennier lider av oacceptabla sjuktal som gjort det svårt att upprätthålla kvaliteten i skola, vård och omsorg. Det drabbar oss dessutom dubbelt genom karensdagen, en dag som Vänsterpartiet vill avskaffa.

På Akademiska sjukhuset står avdelningar stängda på grund av brist på personal. Sedan en längre tid har allt för många kvalificerade medarbetare lämnat sjukhuset på grund av bristen på god arbetsmiljö. Knivsta kommun har de senaste åren haft en dyr och hög personalomsättning inom flera verksamheter. De ökade kostnaderna försöker nu den borgerliga kommunledningen lösa med privatiseringar och utförsäljningar av verksamheter.

Artikelbild Jeanette Escanilla

En klassisk borgerlig strategi är att ställa offentliganställda mot privatanställda trots att alla arbetare och tjänstemän står inför samma utmaning.

Vi kan fortsätta på vägen där utarmning, degradering och större arbetslöshet hjälper ett fåtal att skapa rikedom för sig själva. Eller så använder vi den kraftfulla nya tekniken till att korta arbetstiden, skapa full sysselsättning och förbättra levnads- och arbetsvillkoren. Sextimmarsdagen är ingen utopi.

Artikelbild Christer Johansson

Hundratusentals människor som lever i Sverige har otrygga arbeten. Värst drabbade av detta är unga, kvinnor och människor med utländsk bakgrund. Otrygga anställningar ger otrygga liv när vi inte kan planera vår framtid och har svårt att få en bostad. Arbetsgivarnas makt stärks, arbetsplatser splittras och många måste vara ständigt beredda på att hoppa in och arbeta ett par timmar.

Vänsterpartiet vill stärka fackföreningarnas roll. Alla som arbetar i Sverige ska garanteras rimliga löne- och arbetsvillkor.

Kollektivavtalens ställning på arbetsmarknaden måste stärkas och den svenska modellen försvaras och utvecklas. Strejkrätten måste skyddas som en viktig del i den svenska modellen.

Det sociala skyddsnätet är en del av vår gemensamma välfärd och ska gälla alla, oavsett om vi är tillsvidareanställda, arbetslösa eller egenföretagare. Vi vill se en höjd a-kassa och en fungerande sjukförsäkring. För att alla människor ska kunna arbeta utifrån sin egen förmåga måste både arbetsgivare och offentlig verksamhet tvingas ta ett större ansvar för ökad tillgänglighetsanpassning.

I dag är det många som inte kan få ett arbete samtidigt som det är brist på utbildad arbetskraft inom flera områden. Då behövs nödvändiga samhällsinvesteringar och en god tillgång till en bra utbildning för unga och många möjligheter till högre utbildning och kvalificerade yrkesutbildningar även för vuxna.

Sverige ska konkurrera genom kunskap och hög produktivitet, inte genom att subventionera fram särskilda låglönejobb.

Vänsterpartiet har i förhandlingar med regeringen bland annat sett till att vi får tillbaka rätten att dra av för fackföreningsavgiften, höjd grundersättning i a-kassan med 45 kronor per dag och ökade medel till förbättrad arbetsmiljö för anställda inom hälso- och sjukvården. Stärk vänstern och rösta på Vänsterpartiet för en bättre och tryggare arbetsmarknad, för alla.

Ilona Szatmari Waldau, riksdagskandidat (V)

Jonas Karlsson, riksdagskandidat (V)

Jeannette Escanilla, riksdagskandidat (V)

Christer Johansson, riksdagskandidat (V)

Skriv en kommentar