föreningen

Förtroendedialog i radiostudion

Politiker i radiostudion

Politiker i radiostudion

Den 26 juli trängdes fyra politiker i P4 Upplands radiostudio för att diskutera förtroendet för politikerna i länet. Novus hade genomfört en opinionsundersökning åt radion som visade att 49 procent av invånarna i länet hade ganska eller mycket litet förtroende för att politikerna kan ge den service invånarna behöver.

I undersökningen framkom att ganska stort eller mycket stort förtroende hade 51 procent av de unga 18 – 29 år . Bland högskoleutbildade var det 48 procent och boende i storstäder 47 procent. Bland partiernas sympatisörer blev motsvarande siffror 55 procent för S och hela 61 procent för V.

När det gällde ganska eller mycket litet förtroende hittar vi åldersgruppen 50 – 65 på 61 procent, gymnasieutbildade på 53 procent och boende utanför storstad eller större stad 59 procent. Bland partisympatisörer finns de lägsta förtroendet bland SD:s väljare på 70 procent följt av M på 66 procent.

Under tiden i studion var svaren på det låga förtroendet ganska samstämmigt mellan de fyra partiernas företrädare. Jessica Rosvall (M), Caroline Hoffstedt (S), Joakim Larsson (SD) och Christer Johansson (V). Brist på förtroende, svårigheter att lyssna och att medborgare känner sig svikna. Vänsterpartiet tror att den ökade ojämlikheten minskar tilliten. SD förklarade att deras sympatisörer är besvikna på de etablerade partierna som svar på det låga förtroendet.

För att ändra de låga siffrorna menade V att det behövs bättre medborgardialog mellan valen och ett jämlikare samhälle. Där fler känner att de får del av den gemensamma välfärden. SD tror att vi behöver möta väljarna mer i vardagen och att partierna behöver vara tydliga med egna program. S lyfte behovet av att bli bättre på att visa att politik kan göra skillnad. Slutligen sade M att vi borde bli bättre på att lyssna, även mellan valen.

fritt ur minnet av
Christer Johansson

Skriv en kommentar