insändare

Ett gott arbetsliv, av och för de många.

Debattinlägg i Knivstabygden den 11 juli 2018

Nina och Fredrik

Nina och Fredrik

Vänsterpartiet Knivsta vill se goda arbetsvillkor i kommunen och en sund ekonomi, som är sund just därför att den fungerar för de många.

Den växande ekonomiska ojämlikheten i Sverige och världen över oroar numera inte bara jämlikhetssträvande socialister utan också nyliberala bastioner som OECD och IMF. Otrygga anställningar, timanställningar och låga inkomster i framförallt den nedre halvan av inkomstfördelningsskalan är en hämsko för den ekonomiska utvecklingen. Lägre löneandel och ökad inkomstojämlikhet hämmar konsumtion och efterfrågan, och bygger upp stora systemrisker då man istället för lön blir beroende av lån för att hålla hjulen igång. OECD beräknar att ökad ekonomisk ojämlikhet har dragit ner tillväxten bland medlemsländerna med 8,5 procent ackumulerat mellan åren 1985 och 2010.

Vänsterpartiet vill se en sund ekonomi som fungerar för de många – och är sund just därför att den fungerar för de många, inte bara de få. Då måste otrygga anställningar och låga såväl som ojämställda löner bort.

I Vänsterpartiets Knivsta går det offentliga före och stärker lönearbetarnas rättigheter och inflytande. Här är den som arbetar inte ett redskap i arbetsprocessen, utan en aktiv deltagare i besluten. Här ställer kommunen krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsmotsvarande villkor i upphandlingar. Vi anställer inte under otrygga anställningsformer, allmän visstid ska bort, heltid – med teknikens utveckling kortad till 6 timmar – är en rättighet, vi använder inte bemanningsföretag och lönerna i kvinnodominerade yrken höjs. Så bygger vi en sund ekonomi, ett gott arbetsliv och ett jämlikare samhälle, av och för de många.

Nina Broman Costa (V)
fullmäktigekandidat Knivsta

Fredrik Rosenbecker (V)
fullmäktigekandidat Knivsta

Skriv en kommentar