insändare

Tar ni ansvar för Knivsta?

Tommy Ljungström

Tommy Ljungström

Replik, införd i Knivstabygden den 27 juni, på insändare från tre centerpartister och tre moderater den 13 juni 2018.

I insändare den 13 juni i Knivstabygden av tre moderater och tre centerpartister skriver man: ”Vi tar ansvar för Knivsta, de ekonomiska förutsättningarna för Sveriges kommuner blir betydligt sämre de kommande åren. En ansvarsfull politik måste signalera detta till medborgarna.”

Samtidigt beslutar KF med Moderaterna i spetsen och en rösts övervikt att höja arvodet med drygt 6,7 procent. (Inget annat avtalsområde har sådana höjningar.) Detta rimmar mycket dåligt med ”Vi tar ansvar för Knivsta” Jämför denna lönenivå med de som jobbar i kommunen med till exempel äldreomsorg som fick 3,2 procents höjning för 2019. Det är inom äldreomsorgen och skolan sådana lönehöjningar behövs och inte till de som sitter i KF och KS.

Känner mig även besviken på S som röstade för förslaget, jag trodde det var ett arbetarparti som har sina rötter i fackföreningsrörelsen.

Alltså borde rubriken i insändaren från M istället varit: Vi tar inte ansvar för Knivsta och därmed inte en ansvarsfull politik i ett rådande kärvt ekonomiskt läge i kommunen.

Tommy Ljungström 
Vänsterpartiet i Knivsta

Skriv en kommentar