kommungruppen

Mål och inriktningsbeslut 2019

Christer Johansson

Christer Johansson / foto Sven-Olof Ahlgren UNT

Måndagen den 28 maj röstade C på M:s förslag till inriktningsbeslut för 2019. Det blev det därmed en majoritet för ordförandeförslaget som UNT kallade ”stålbad för Knivstas skolor”. KD röstade på sitt eget förslag medan MP stöttade S förslag och KNU lade ett eget yrkande om besparingar på 15 miljoner som inte skulle drabba skolan. L och V som har ersättarplatser kunde varken yrka eller rösta på sina förslag.

Om vi gör lite jämförelser mellan Vänsterpartiets förslag och övriga motförslag till ordförandeförslaget kan vi konstatera att KD lade 4 miljoner mer på grundskolan som de sedan ”hämtar hem” från KS medel för aktiv personalpolitik. I övrigt har KD i sitt förslag minskat socialnämndens budget med 20 miljoner och lika mycket, 20 miljoner, genom att flytta samhällsbyggnad till kommunstyrelsen och ta bort samhällsutvecklingsnämnden. Ett som vi ser det helt orealistiskt förslag som är helt omöjligt att ställa om till redan till 2019. Men så blir det när det värsta som finns är att höja skatten.

Liberalerna är inne på en liknande idé att ta bort samhällsutvecklingsnämnden som de vill flytta till bygg- och miljönämnden. De tror sig på det sättet kunna spara 3 miljoner, jämfört med vänsterpartiets förslag. Tuffare är de istället mot KS som får göra besparingar på 18 miljoner, socialnämnden tycker de ska klara sig på 8 miljoner mindre medan utbildningsnämnden ska spara 11 miljoner.  Av dessa 11 miljoner får skolan 10 miljoner mindre än i Vänsterpartiets förslag.

När vi tittar på det som kallas nämndkostnader i vilka arvoden till politiker ingår kan vi konstatera att KD har 1,8 miljoner lägre belopp än Vänsterpartiet. Liberalerna har minskat arvodena med 2 miljoner och har dessutom tagit bort hela mandatstödet som är stöd till partierna för att kunna bedriva till exempel medborgardialoger och internt arbete. Det ska bli mycket intressant att se hur dessa partier röstar på KF i kväll den 30 maj när det finns ett förslag till höjda arvoden till de förtroendevalda politikerna med på dagordningen.

Socialdemokraternas förslag som fick Miljöpartiets stöd ligger väldigt nära Vänsterpartiets förslag och skiljer sig i 4 öre i skattesats.

Mer om Vänsterpartiets förslag finns här

Christer Johansson
gruppledare

Skriv en kommentar