insändare

Gratis kollektivtrafik på lovet

Christer och Malin på KF

Christer och Malin på KF

Insändare i Knivstabygden den 23 maj 2018.

Alla barn och ungdomar har rätt till ett bra sommarlov, oavsett om föräldrarna har mycket eller lite pengar. Därför satsar vi nu på avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar på sommarloven. När kompisarna tar bussen för att bada, ska inte den som har föräldrar med lite sämre ekonomi behöva stanna hemma.

Vänsterpartiet i Knivsta gick i valet 2014 ut med ambitionen att införa fri kollektivtrafik för kommunens barn och ungdomar. Vi lade även en budget för 2015 i vilken det ingick men vi fick inte med oss tillräckligt många av de övriga partierna.

Inför sommarlovet i år och dessutom 2019 och 2020 får vi istället hjälp av vännerna i riksdagen. Vänsterpartiet drev frågan i budgetförhandlingarna med regeringen under den gångna hösten och fick igenom kravet. Det är en jämlikhetsreform som inte hade kommit till utan Vänsterpartiet. Kortet kommer nu att underlätta resandet inom hela regionen (Uppsala län), hela sommaren.

Alla skolungdomar som är folkbokförda i kommunen och som ska börja högstadiet eller gymnasiet till hösten, kommer att beröras. Det är nästan 700 000 personer i hela landet. I Knivsta kommun rör det 1 656 ungdomar.

Knivsta är en stor kommun och alla bor inte granne med bästa kompisen eller har ridhuset runt knuten. Samtidigt som vi underlättar för sociala kontakter och fritidsaktiviteter i nuet, uppmuntrar vi också till miljövänliga vanor för framtiden. Många barn och ungdomar i familjer har svårt att få pengarna att räcka till hela månaden. Klyftorna mellan de som har, och de som inte har, ökar för varje år. Ojämlikheten breder ut sig. Och för alla dem som oroar sig för sin ekonomi, är busskort ofta en utgift för mycket. Det är för dem vi har drivit kravet om avgiftsfri kollektivtrafik, det är deras tur nu.

Välfärd är att vi tar hand om varandra när något går illa, men det är också att bjuda varandra på sådant som gör livet lite ljusare och lättare. Vänsterpartiet Knivsta kommer fortsätta att kämpa för fri kollektivtrafik på ungas fritid, hela året. Så gör vi Knivsta till en kommun för alla, inte bara för de rikaste.


Malin Tollbom Kjell (V)                                                Christer Johansson (V)
ledamot i KF                                                                   gruppledare

Skriv en kommentar