föreningen

1 maj först i Knivsta och störst i Uppsala

1 maj Knivsta i Uppsala

Knivsta i Uppsala på 1 maj 2018

I ett regnigt Knivsta delade vi, på vårt första 1 majmöte, Sågverkstorget med Knivstas Socialdemokrater.

Det dracks några koppar kaffe med bulle och delades Valplattform. En nytryckt plattform som visar vad vi vill de kommande fyra åren. Mer om valplattformen finns här. Trots vädret var stämningen god och en hel del av mötesdeltagarna tog sedan tåget in till Uppsala medan regnet avtog och det blev behagligare.

Väl framme i Uppsala promenerade vi med vår egna röda fana till uppsamlingsplatsen på Vaksala torg. Även om det upplevdes som färre deltagare, vilket det även var, så blev Vänsterpartiet åter största tåget i stan. Med fler än 900 vänstersympatisörer som promenerade mot Slottsbacken var vi nästan dubbelt så många som Socialdemokraterna. Under promenaden hördes slagord som: ”Internationell solidaritet – Vi har bara en planet”, ”Lika lön – oavsett kön”, ”Den som flyr har inget val – Ingen människa är illegal”, ”Pengar till skola och mer personal – Inga vinster till riskkapital” samt ”Vi är unga, vi är snygga – Våra jobb ska vara trygga”.

Framme i Slottsbackens grönska varvades det med tal och sång. Nuvarande kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau berättade om flera reformer som Vänsterpartiet i Uppsala kommun kämpat sig till bland annat inom socialtjänsten. Regionrådet Sören Bergqvist beklagade svängningen inom den röd – gröna majoriteten om stadskortet på Uppsalas bussar. En svängning som spräckte samarbetet och som Vänsterpartiet lämnade.

Röda Lågan, partiets egen feministiska och socialistiska kör, framförde både nya och gamla sånger. Det har blivit många 1 maj för den välsjungande kören som även besökt Knivsta för ett antal år sedan. En som däremot framträdde för första gången på 1 maj i Uppsala var Jonas Johansson. Ensam och tillsammans med Ellinor Emma Brolin underhölls den tappra publiken. Det var visserligen uppehåll men varmt var det inte.

Torbjörn Björnlund

Torbjörn Björnlund

Milo Bäckström Häggkvist från Ung Vänster lyfte ”me too” rörelsen som inte får stanna upp utan resultera i konkreta förändringar för unga tjejer. Ung vänster kräver en sexualbrottslagstiftning där samtycke står i centrum. De tycker att alla ska få möjlighet att lära sig feministiskt självförsvar i skolan för att öka tjejers trygghet i sig själva. Milo menar att det krävs en folkrörelse som kämpar för allas rätt till trygghet i det offentliga och privata rummet och det är vi i vänstern som utgör denna rörelse. En rörelse som inte kommer stanna innan målet är uppnått och ingen tjej behöver springer hem med nycklarna mellan fingrarna.

Anna Bergström från SEKO talade om vikten av att förbättra arbetsvillkoren för alla deltidsarbetande otryggt anställda unga tjejer. Yekbun Alp talade sig varm för fortsatt stöd till kurderna medan Jeanette Escanilla uppmanade alla att stötta ship to Gaza.

Siste talare var före detta riksdagsledamoten, numera ordförande i Uppsalas partiförening, Torbjörn Björnlund. Torbjörn lyfte vikten av fortsatt neutralitet och avståndstagande från de krafter som vill föra Sverige närmare NATO. Menar vi allvar med att öka tryggheten måste det innebära ett ”Nej till NATO”.

Det är 129 dagar kvar till den 9 september. Nu fortsätter jobbet för en starkare Vänster i alla församlingar.
Det är vår tur nu.

Christer Johansson
ordförande
Vänsterpartiet Knivsta

Skriv en kommentar