insändare

Sätt de unga i fokus

trumslagare

trumslagare
Foto: Michaela Hasanovic

INSÄNDARE Vänsterpartiets gruppledare Christer Johansson tycker att fokus i nästa års budget borde läggas på de unga i Knivsta. (Sigtunabygden.se 2017.06.07)

I vårt förslag till budget vill vi se minst 100 hyresrätter per år, att det införs fria busskort på fritiden till Knivstas ungdomar och halverade avgifter på Kulturskolan. Minskade barngrupper, mer IT i skolorna, utökad elevhälsa och ett utökat samarbete med Uppsala tjejjour har vi också med i budget 2018.

I vårt förslag till budget vill vi se minst 100 hyresrätter per år, att det införs fria busskort på fritiden till Knivstas ungdomar och halverade avgifter på Kulturskolan. Minskade barngrupper, mer IT i skolorna, utökad elevhälsa och ett utökat samarbete med Uppsala tjejjour har vi också med i budget 2018.

I Vänsterpartiets Knivsta är en bostad en social rättighet, inte bara vilken vara som helst på en marknad. Efter tolv års väntan är äntligen Knivstabostäders första nybyggda hyreslägenheter på väg till Knivstabor. Med hjälp av det statliga stöd som Vänsterpartiet fått regeringen att anta vill vi nu höja takten och ger direktiv till Knivstabostäder att bygga 100 nya lägenheter om året.

Nuvarande modell med stora budgeterade intäkter från markförsäljning som går rakt in i driftbudgeten har visat sig vara mycket osäkert. Se bara på årets underskott. I vårt förslag har vi minskat exploateringsvinsternas del i den löpande budgeten med 40 miljoner på de fyra år budgeten omfattar.

I sommar verkar det som cykelvägen mellan Knivsta och Vassunda äntligen blir klar. Vårt förslag innehåller medel till fortsatt utbyggnad av cykelvägar och till park och natur. De små barnen ska ha nära till en skogsdunge eller en lekpark, medan de äldre barnen ska ha tillgång till mer utmanande park- och naturområden.

Arbetsmiljön för välfärdens medarbetare, oftast kvinnor, måste bli bättre i Knivsta. Vi har därför gett personalkontoret 2,8 miljoner på fyra år för att hitta sätt att minska sjukskrivningar och personalomsättningen.

Flera fritidsanläggningar håller på och färdigställs på olika ställen i kommunen. För att öka antalet trygga och miljövänliga transporter till och från dessa anläggningar vill vi införa fria busskort, på fritiden, till Knivstas 10 – 18 åringar. Detta i kombination med ett bra cykelvägnät inklusive planfri cykelväg över Gredelbyleden till Kölängens friluftsområde ger goda förutsättningar för Knivstas barn och unga att komma till kultur- och fritidsaktiviteter.

Slutligen vill vi halvera avgifterna till Kulturskolan som i dag är bland de högsta i landet. Stärka elevhälsan, minska barngrupperna i förskolan och stötta tonårstjejer genom ett utökat samarbete med Uppsala tjejjour.

Christer Johansson (V)
gruppledare Knivsta

Skriv en kommentar