motioner

6 timmars arbetsdag

Många kämpar i dag med att få dagen att räcka till. Speciellt småbarnsfamiljer har idag långa arbetsdagar och barnen ännu längre. På ett flertal platser i landet som Göteborg, Sundsvall, Enköping och även i Skellefteå genomförs nu försök med kortare arbetsdagar. Forskning som gjorts kommer till entydiga svar: På sikt kan sex timmars arbetsdag få positiva effekter både på de anställdas hälsa och arbetsförmåga.

Trots en enorm ökning av vinster och produktivitet har normalarbetsveckan om 40 timmar varit oförändrad för större delen av arbetsmarknaden sedan 1973. Detta samtidigt som sjuktalen och ohälsan ökar kraftigt på hela arbetsmarknaden. Detta samtidigt som det årligen arbetas övertidstimmar som motsvarar 150 000 heltidsjobb.

Borgerlighetens största rädsla verkar vara att vi som arbetar faktiskt ska få ta del av de värden vi skapar, i stället för att dessa läggs på hög och stoppas i enskildas fickor. Vi ser det som självklart att en del av produktivitetsökningen i samhället ska tas ut i tid som människor själva kan rå över. Det kräver gemensamma beslut. Inom offentlig sektor har vi möjlighet att gå före och visa hur andra prioriteringar och en annan organisation av arbetslivet är möjlig.

 

Vänsterpartiet har därför lämnat in en motion om att starta försöksverksamhet med sextimmars arbetsdag i Knivsta kommun.

Här följer motionen, som lämnades in till KF den 26 april 2017.

6 timmars arbetsdag

Till kommunfullmäktige i Knivsta kommun

Vänsterpartiet arbetar för att Knivsta kommun som offentlig arbetsgivare ska vara ett föredöme på arbetsmarknaden. Vi ska arbeta för att de som arbetar för kommunen ska ha goda arbetsvillkor och trygga anställningar. Det skapar de bästa förutsättningarna för nöjda medarbetare och långsiktig kompetens i kommunens alla verksamheter.

Under en längre tid har bland annat vi i Vänsterpartiet frågat efter en strategi för bättre personalpolitik. Sjuktalen stiger och personalomsättningen är oroande hög inom flera områden i kommunen. Något behöver göras och det fort.

Ute i landet finns flera lyckade försök med sex timmars arbetsdag inom olika sektorer. Bland annat på äldreboende i Göteborg och inom socialtjänst i Enköping. Mest känd är kanske Toyotas bilverkstad utanför Göteborg som införde sex timmars arbetsdag för 14 år sedan och inte har några planer på att gå tillbaka till åtta. Nu är det Knivstas tur.

Den forskning som finns på området är intressant. ”Visst är det så att arbetstidsförkortning med bibehållen lön innebär ökade kostnader för arbetsgivaren, men den minskade stressen och tröttheten innebär också minskade problem och skador på arbetsplatsen, och kan därmed minska kostnaderna över tid, inte minst i form av minskade sjukskrivningskostnader” säger Helena Schiller från Stressforskningsinstitutet.

Enköping har nyligen infört sex timmars arbetstid med bibehållen lön inom socialtjänsten. Utan att öka kostnaderna. Om Knivsta skulle få behålla sina socialsekreterare med sex timmars arbetsdag skulle vi tom kunna spara pengar jämfört med dagens kostnader för inhyrda tjänster.
Vänsterpartiet yrkar:
• att Knivsta kommun startar försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för en till två yrkesgrupper.

Malin Tollbom Kjell (V)
ledamot i KF

Skriv en kommentar