föreningen

Välkommen på en fika och prata Knivstas framtid

Röd Lördag 25 feb 2017

Röd Lördag 25 feb 2017

Välkommen att besöka Vänsterpartiet lördag den 25 mars 11.00 – 13.00 på Sågverkstorget utanför Willys södra entré. Vi bjuder på fika och lyssnar på dina synpunkter på ännu en Röd Lördag.

Kommunen har just nu många riktigt stora och viktiga projekt på gång samtidigt. Nydal, som börjar detaljplaneras innan den övergripande planen är tagen, är ett exempel. Några andra är översiktsplanen, en VA plan, Centrum för idrott och kultur och en dagvattenutredning. Kommunen har ansökt om att få ansluta vårt avloppsnät till Käppala och planerar för ett fotbollsfält vid Kölängen.

Hur vill du ha det med cykelparkeringar, parker, naturreservat, bilparkeringar och kollektivtrafik?

Vänsterpartiet gläds åt att kommunstyrelsen på måndag (27 mars 2017) förväntas föreslå kommunfullmäktige att bifalla den motion i vilken vi tillsammans med (MP) yrkar på att göra Gredelby Hagar och Trunsta träsk till naturreservat. Slutgiltig beslutas motionen i kommunfullmäktige den 26 april.

Jag avslutar med en Visionsdikt från Petter Åkerman från Kungsbacka, som han skrev som 15 åring om hur han upplever vad som är en perfekt kommun.

VISIONSDIKT

Vad är en perfekt kommun,
kanske som en liten lagun?
Med alla typer av växter och djur

Så när man bor här ser man mycket kultur
för här stängs ingen utanför

Här är alla som snällt mjukt smör
Här är alla friska och krya
och alla har en egen lya

Här kan alla åka buss
Inte ett enda skolbarn behöver få skjuts

Och ingen rädsla går att finna
för idioter som slår till blodet börjar rinna

Vi är bäst på att lära
och vi struntar i hur nära
du har dina kära

och vi struntar i siffran på ditt lönekuvert
Allas rättigheter är samma affär

En av de bästa är vi i miljön
och alla har jobb och lön

Sist ska också nämnas
att våra åsikter inte ska lämnas

utan att någon hör och bryr sig om
även om det inte handlar om dom…

Petter Åkerman, Kungsbacka

 

 

Skriv en kommentar