föreningen

Nyårshälsning 2016

Christer Johansson

Christer Johansson / foto Robert Johansson

Knivsta är ett bra ställe att bo på, för de allra flesta. Vänsterpartiet kommer att fortsätta kämpa för att Knivsta ska bli ett bra ställe för alla. Vi kommer att göra det såväl ensamma som tillsammans med Kvartetten och dessutom kommer våra vänner i riksdagen att fortsätta kampen för ett jämlikare samhälle.

Regeringsreformer som förbättrar för Knivstabor
Från den 1 januari 2017 kommer ett flertal förslag som Vänsterpartiet drivit att bli verklighet. Knivsta får vara med och dela på de 10 årliga vänstermiljarderna, till kommuner och landsting, som partiet fått igenom.

Tandvården blir avgiftsfri för alla upp till 21 år, preventivmedel blir avgiftsfria för alla upp till 20 år och den öppna hälso- och sjukvården blir avgiftsfri för alla som är 85 år eller äldre. Vänsterpartiet har också med hjälp av andra fått regeringen att ändra direktivet angående det orättfärdiga beslut som fattats under hösten där hundratals barn och vuxna fått sin assistans indragen.

Vänsterpartiet gör skillnad.

Våra vallöften till Knivstaborna
I Knivsta har vi under 2016 fått se resultat för några av våra förslag som vi kämpat för. Det blev bland annat en fördubbling av sommarjobb till Knivstas skolungdomar, stöd till Uppsala Tjejjour, kartläggning av ekosystemtjänster och bildande av ett ungdomsråd.

Vänsterpartiet gör skillnad, men vi vill mer.

Under 2017 fortsätter vi kampen för Kulturskolan, naturreservat, hyreslägenheter, utemiljöer för barn och unga, fler vuxna i skolan och arbetsvillkoren för kommunens anställda.
Genom fungerande medborgardialoger och en transparent beslutsprocess tror vi på färre överklaganden och kortare handläggningstider vid utbyggnaden av vår kommun.

Vi har aldrig varit större – men kan bli fler
Vänsterpartiet i Knivsta växer och har aldrig varit så många medlemmar som nu, men vi har plats för fler. Välkommen du också i kampen för ett Knivsta för alla.

Gott Nytt År

Christer Johansson
ordförande

Skriv en kommentar