föreningen

Hyresrätter i fokus under Nooshi Dadgostars besök i Knivsta

Nooshi Dadgostar i Knivsta

Nooshi Dadgostar i Knivsta

Den 1 november visade sig vädrets makter från en av sina sämsta sidor och en kall höstkyla med regn och vind hälsade Vänsterpartiets bostadspolitiske talesperson, Nooshi Dadgostar, välkommen till Knivstas perrong. Efter en kort sightseeing förbi Knivstabostäders bostäder i tätorten kom vi in till bolagets varma och trevliga lokaler på Centralvägen. Den före detta fritidsgårdens hobbyrum var inte längre sig likt och vi fick lyssna på hur bolaget efter en gedigen research och dialog med såväl hyresgästerna som Hyresgästföreningen och byggbranschen nu var i gång med renoveringar av hela bolagets bestånd.

Renoveringen kommer att pågå i sju år och finansieringen är lagd på tio. Hyreshöjningen är förhandlad till 150 kr i månaden, per år och lägenhet. Samarbete sker inte bara med de boende utan även forskare på KTH har visat intresse för upplägget och kommer att följa projektet under flera år. Det positiva med Bo Kvar konceptet är att hyresgästen, för vilken allmännyttan finns, ska kunna bo kvar såväl under som efter flytten. Intresset för Bo Kvar arbetet är stort och många hör av sig för att få veta mer om hur det går att renovera så billigt.

Planeringen pågår för att arrangera ett riksseminarium i Knivsta i februari 2017 där Knivstabostäder kommer att berätta om hur de lyckats med att renovera Knivstas hyresrätter till 20 procent av normalkostnaden. En stor del av framgångsfaktorerna har varit transparens och tillit mellan de olika parterna.
Efter bolagsbesöket bar det vidare till kvarterslokalen på Centralvägen där tre representanter från lokala hyresgästföreningen välkomnade med en trevlig fikastund. Vi fick veta att det var lite motigt i starten av Bo Kvar, men till slut insåg alla hyresgäster att de skulle få de renoveringar som önskades och behövdes och nu är alla boende med på projektet.

Nooshi hos Knivstabostäder

Nooshi hos Knivstabostäder

Dagen avslutades med ett offentligt möte till vilket ett antal Knivstabor trotsat vädret och tagit sig till Thunmanskolans matsal för att lyssna på Nooshi. De närvarande fick en berättelse om Svensk bostadspolitik under 1900 talet. Från 1930 till 1980 byggdes det som mest hyresrätter i landet och Knivstabostäders nästan 500 lägenheter finns med i slutet av den perioden. Vid ingången av nittiotalet genomfördes ett systemskifte som innebar en stor förändring av den svenska bostadspolitiken. Byggandet minskade och 500 000 personer köade till en minskad allmännytta. Staten släppte ansvaret på bostäder till den enskilde individen och prisökningen på bostäder ökade med 450 procent på 20 år.

I dag finns tre miljoner hyresgäster i Sverige och antalet bostadssökande är fortfarande cirka en halv miljon. En stor del av dessa bostadssökande är unga vuxna som önskar ett boende för att studera eller bilda familj. Sverige har den fjärde mest belånade befolkningen i Europa och EU:s högsta byggpriser. Vänsterpartiet och regeringen är nu överens om en plan där staten återtar en större del av ansvaret för bostadspolitiken. Det innebär att det finns statligt stöd till kommuner för framtagande av byggbar mark, investeringsstöd och renoveringar. Men också till ökat byggande av studentbostäder och hyresrätter.

Nooshi avslutade med en bild på hur de ekonomiska klyftorna i Sverige ökar allt snabbare och är just nu störst inom hela OECD. Behovet av billiga hyresrätter är stort. En egen bostad behöver dessutom omges av en bra miljö med en fungerande välfärd och samhällelig service. I Vänsterpartiets och regeringens gemensamma budget finns därför också satsningar som handlar om att rusta upp utemiljöer vid skolor och satsningar på ungdomsmottagningar, primärvård och fler anställda på fritidshem.

Sammanfattat av
Christer Johansson

Skriv en kommentar